Adnoddau Duw

Arferai’r Prifathro Tudur Jones ddweud wrthym y byddem yn gweithio’n well mewn stydi oer nag mewn stydi boeth.  Fe gewch chi benderfynu ar ôl darllen Gronyn heddiw ai cynnes ynteu oer oedd y stafell y paratowyd y rhifyn hwn ynddi.

Wel, dyna beth oedd wythnos oer!  Eira, rhew, gwynt oer a thymheredd dan y rhewbwynt.  Prinder halen i’w daenu ar y lonydd, a phryder na fyddai digon o nwy am fod mwy o ddefnydd arno nag erioed o’r blaen.  Am fisoedd cyn Uwchgynhadledd Copenhagen ar Newid Hinsawdd, clywsom gymaint am yr angen i arbed ynni er lles y blaned.  Ond wrth i’r oerni frathu yr wythnos ddiwethaf yma, anghofiwyd popeth am hynny.  Digon i’r diwrnod ei ddrwg ei hun.  Cawn arbed y blaned rywbryd eto, mae’n debyg.  Am y tro, mae cadw’n gynnes yn fwy na digon o ymdrech.

Ond a bod o ddifrif, mae’r wythnos ddiwethaf wedi’n hatgoffa nad yw adnoddau’r byd yma’n ddiddiwedd. A dim ond lles a ddaw o geisio lleihau’r defnydd o’r nwy a’r olew a’r glo a’r halen a’r mwynau eraill yr ydym mor ddibynnol arnynt.  Fel y mae llawer o bobl yn meddwl am ddeiet wedi holl loddesta’r Nadolig, mae’n beryg y bydd raid i bawb ohonom geisio tocio ein defnydd o ynni wedi i’r tywydd oer presennol fynd heibio.

Yng nghanol yr holl drafodaeth am yr amgylchfyd ac adnoddau naturiol y ddaear, mae’n rhwydd iawn anghofio am Dduw’r Creawdwr.  Byd Duw yw hwn, ac mae cyfoeth yr adnoddau a ddarparodd Duw’n syfrdanol.  Nid yw’r adnoddau hyn yn ddihysbydd, wrth gwrs.  Ond ddylai hynny ddim ein rhwystro rhag rhyfeddu at gyfoeth adnoddau naturiol creadigaeth Duw.  Mae’n amhosibl amgyffred faint o olew a nwy sydd yn nyfnder y ddaear a’r môr.  Ond faint bynnag a ddefnyddir bob dydd, a beth bynnag y pryderon ynglyn â pha mor hir y pery’r adnoddau gwerthfawr hyn, ni ddylem anghofio mai Duw a’u creodd ac a’u rhoddodd i ni fel rhan o gyfoeth mawr ei fyd.

Diolchwn am adnoddau naturiol y Cread, heddiw a phob dydd.  Haelioni a daioni ein Duw a’u rhoddodd i ni.  Molwn yr Arglwydd am y cyfan, a gwneud popeth a allwn i barchu’r adnoddau hyn a’u defnyddio’n gyfrifol.  Diolchwn am bob dawn a roddodd Duw i ni i ddefnyddio’r cyfan a roddodd i ni er ein lles a’n cysur ein hunain a phawb o bobl y byd.  A chofiwn o’r newydd mai rhoddion Duw i ni yw’r cyfan.  Rhoddion ei ras ydynt, wedi eu rhoi i ni heb fod gennym hawl arnynt.  Ac fel holl roddion gras Duw, yr ydym yn eu mwynhau trwy drugaredd y Duw Mawr.  Nid ydym yn eu cymryd yn ganiataol, ond yn moliannu Duw amdanynt

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 10, Ionawr

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: