Deunaw eiliad

Cyngor a roddir yn aml i bregethwyr a gwleidyddion a phob math o areithwyr yw, “If you can’t strike oil in twenty minutes, stop boring”.  (Chlywais i’r un cyfieithiad Cymraeg llwyddiannus o’r geiriau erioed).  Doedd yr areithwyr yng Nghynhadledd TED yn Long Beach, Califfornia’r wythnos ddiwethaf ddim hyd yn oed yn cael ugain munud.  Dim ond deunaw munud a ganiateid i  bob un ohonynt i draddodi anerchiad ar y pwnc, “Beth mae’r byd ei angen yn awr”.

Cynhadledd Technoleg, Adloniant a Dylunio yw hon, a daw pobl flaenllaw o’r meysydd hynny o bob rhan o’r byd ynghyd i drafod eu syniadau.  Dwn i ddim pam mai deunaw munud a gai pawb; ond gallaf ddychymygu ei bod yn gryn gamp i’r bobl hyn grynhoi eu gweledigaeth ar gyfer y byd heddiw i gyn lleied o amser.

Ond yn ei adroddiad o’r gynhadledd ar wefan y BBC mae un o’r gohebwyr yn rhoi cyfle i rai o’r cynadleddwyr ddweud mewn deunaw eiliad “beth mae’r byd ei angen yn awr”.  Cafwyd cyfraniadau diddorol iawn, a phawb a holwyd yn dweud llawer mewn byr eiriau.  Un yn galw am “fwy o arwyr pob dydd yn gwneud daioni”; un arall yn sôn am “ail ddiffinio maddeuant, a stopio cylch trais efo chi, a pheidio pasio’r casineb ymlaen”; ac un arall yn mynnu bod “pawb i aros a meddwl am eiliad”.  Gan fod y gynhadledd yn trafod technoleg ac adloniant a dylunio, gallwn ddychymygu bod yr atebion yn amrywio’n fawr.

Mae’n siwr bod gan y rhan fwyaf ohonom ninnau ryw syniad o’r hyn sydd ei angen ar y byd.  Felly, rhown gynnig ar ddweud mewn deunaw eiliad (neu lai) beth yw hynny.  Nid yw’n hawdd o gwbl, gan fod cymaint y gallwn ei ddweud, a chymaint o ffyrdd o’i ddweud!  A gallaf ddychmygu na fydd neb ohonom yn gwbl fodlon ag unrhyw ymgais i ddweud beth sydd ei angen ar y byd cyfoethog a chymhleth a chythryblus hwn.

Atebion doniol ac ysgafn fydd gan rai, mae’n debyg.  A pham lai?  Bydd eraill yn mynd i’r afael â rhai o broblemau mawr ein hoes.  A da hynny.

Ac am ei gwerth, dyma f’ymgais i: “Beth mae’r byd ei angen rwan yw bod Duw yn nerthu Cristnogion i dystio mewn gair a gweithred i’w gariad yn Iesu Grist; a bod yr Ysbryd Glân yn defnyddio’r cyfan i ddod â phobl ym mhob man i ffydd yn yr Iesu.”

Mae’n siwr y gallwch chi a minnau wella ar yr ymdrech hon.  Ond o leiaf, mae’n fan cychwyn.  Ac mae modd ei ddweud o fewn y deunaw eiliad.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 14, Chwefror

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: