Dim cyfaddawd

Dyna beth oedd priodas sydyn!  Fuon nhw ddim yn canlyn yn hir.  A deud y gwir, prin ddeng niwrnod sydd ers eu bod nhw yng ngyddfau’i gilydd.  Os rhywbeth, roedd pawb yn meddwl bod un ohonyn nhw â’i llygaid ar rywun arall.  A doedd neb yn disgwyl i’r llall briodi o gwbl.  Does ryfedd bod pobl wedi synnu.  Cofiwch chi, does neb yn disgwyl i’r briodas bara mwy na phum mlynedd.  Mae nhw wedi addo bod efo’i gilydd am gymaint â hynny.  Ond fydd neb yn synnu os byddan nhw wedi ysgaru o fewn blwyddyn neu ddwy.

Er mwyn i’r briodas hon lwyddo bydd angen cryn dipyn o gyfaddawd o’r ddwy ochr.  Mae’r naill a’r llall wedi addo hynny wrth selio’r cyfamod.  Ond amser a ddengys a fyddan nhw’n cadw at yr hyn a addawon nhw.  Y drwg yw bod un gymaint cryfach na’r llall.  A dyw’r Ceidwadwyr ddim yn debygol o gyfaddawdu ar unrhyw beth y mae nhw wirioneddol eisiau ei wneud.  Fe wnawn nhw ildio yn y pethau bychain o bosibl, ond nid yn y pethau o bwys.  Fe gaiff y Democratiaid Rhyddfrydol druan eu ffordd ambell waith, ond nid yn y pethau mawr.  A bydd llwyddiant a dedwyddwch y briodas yn dibynnu ar allu’r blaid honno i ddygymod â’r fath sefyllfa.  Dylai dyddiau’r briodas fod wedi eu rhifo pan fydd gofyn i Nick Clegg a’i blaid wneud un cyfaddawd yn ormod, beth bynnag fydd hwnnw.

Fedrwn ni ddim gwadu ein bod ninnau yn yr eglwysi wedi cyfaddawdu mewn llawer i beth y blynyddoedd diwethaf yma.  Nid bod cyfaddawd yn beth da, chwaith.  Byddai’n rheitiach gennym allu sefyll yn gadarn dros yr hyn a gredwn, a thros yr hyn a deimlwn yw’r peth iawn i’w wneud.  Ond mae yna bwysau o du’r byd i ni gyfaddawdu, nes ein bod er enghraifft yn glynu mwy wrth safonau’r byd nag wrth Air Duw.  Ac mae yna bwysau arnom hefyd o’r tu mewn i’r eglwys i gyfaddawdu trwy beidio cyhoeddi a chredu rhai pethau sydd o bosibl yn annerbyniol yn yr oed sydd ohoni.

Ac felly, mae’n werth ystyried beth yw’r pethau na fyddem yn cyfaddawdu o gwbl ynglyn â nhw.  Beth yw’r pethau na fyddem yn fodlon ildio tir yn eu cylch o gwbl?  Dros y blynyddoedd, rwyf wedi cyfaddawdu mewn llawer peth.  Dwyf fi ddim yn falch o hynny, er bod rhai o’r pethau wedi eu gwneud am resymau didwyll, gobeithio. A byddaf yn cyfaddawdu eto, fwy na thebyg.  Ond Duw roddo nerth i mi i beidio cyfaddawdu ynglyn ag un peth o leiaf.  A beth yw hwnnw?  Y ffaith mai Iesu Grist yw’r ffordd, a’r unig ffordd, at Dduw.  Gyda Phedr, mynnnwn nad “oes iachawdwriaeth yn neb arall, oblegid nid oes enw arall dan y nef  wedi ei roi i’r ddynolryw, y mae’n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo”  (Actau 4:12).

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 16, Mai

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: