Dros y plant

Ar ddiwrnod cynta’r gwanwyn heddiw, edrychwn ymlaen at y tyfiant sydd i ddod. Mae yna obaith a bywyd newydd yn y tir, yn llythrennol. A diolchwn i Dduw’r tymhorau am hynny. Mae gaeaf arall yn mynd heibio, a ninnau’n edrych ymlaen at wanwyn a haf.

Dowch i ni weddio heddiw dros y rhai sydd yng ngwanwyn eu bywydau, â’r gobaith am dyfiant a ffyniant a bywyd o’u blaen. Gweddiwn dros ein plant, a thros blant ein plant; dros blant ein heglwys a’n hardal; dros blant ein gwlad a’n byd.
Er i’r gwanwyn ddod, mae’n dal yn oer a’r eira’n dal ar gopa’r mynyddoedd, a bydd rhai o elfennau’r gaeaf yn aros am sbel eto, mae’n debyg. Ac mor aml y gwelwn ni ryw aeaf caled, creulon yn bwrw ei gysgod rywsut dros wanwyn plentyndod. A chefais f’atgoffa o hynny’n amlwg iawn wrth wylio’r teledu am awr neu ddwy echnos.

Neilltuwyd un rhan o’r noson elusen “Sports Relief” ar deledu’r BBC i’r caledi sy’n wynebu plant mewn cymaint o lefydd yn ein byd. Cychwynwyd, er enghraifft, trwy ddangos dau fachgen bach 9 oed o’r India yn byw ar y stryd ac yn ennill arian brynu bwyd trwy gasglu llond bagiau o sbwriel o’r domen. Cyn hynny, roedd y bwletinau newyddion wedi sôn am adroddiadau a gafwyd yn dilyn tri ymchwiliad i’r modd y dioddefodd neu y bu farw plant bach yn Stockton, Birmingham ac Abertawe. Clywsom hefyd am fabi bach newydd anedig a gafwyd yn farw mewn bag plastig y tu cefn i siop yng Nghwmcarn, ger Casnewydd. A hyn oll oriau’n unig wedi i’r bachgen bach 5 mlwydd oed, Sahil Saeed, gyrraedd adref i Oldham wedi iddo gael ei gipio ym Mhacistan bymtheg diwrnod cyn hynny. Y fath beryglon a dioddefaint sy’n wynebu plant bach ein byd. Gweddiwn drostynt. Gweddiwn y bydd caledi’r gaeaf – yr holl drais a gormes a a chandriniaeth a thlodi – yn cael ei symud o wanwyn eu bywydau ifanc.

Roedd yna newydd da yng nghanol y cyfan. Codwyd miliynau o bunnoedd trwy “Sports Relief; a chaiff yr arian hwnnw ei ddefnyddio i wella bywydau miloedd o blant. A rhyddhawyd Sahil, wrth gwrs, a’i adfer i’w deulu, wedi i’w dad dalu pridwerth o fwy na chan mil o bunnoedd amdano. Yn ddiweddarach, cafodd tri o bobl a ddaliwyd â’r arian hwn ganddynt eu harestio yn Sbaen.

A chofiwn gyda diolch mai i ganol caledi ein byd yr anfonodd Duw ei Fab er ein mwyn ni, ei blant. A throdd aeaf marwol ein pechod yn wanwyn bywyd trwy dalu pridwerth drosom. Nid can mil, na hyd yn oed filynau, oedd y pridwerth hwnnw, ond Iesu ei hun.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 21 Mawrth

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: