Efengyl Dewi

Mae’n Wyl Ddewi yfory, a beth bynnag arall a ddathlwn fel Cymry ar y dydd arbennig hwn, gobeithio y bydd rhyw le i ddathlu ac i ddiolch am y lle amlwg a fu i’r Ffydd Gristnogol ym mywyd ein gwlad am gymaint o’i hanes.

Wrth feddwl am Dewi Sant, edrych nôl a wnawn dros bymtheg canrif i gofio un o’r bobl a fu’n cenhadu dros Iesu Grist yn ein gwlad.  Nid Dewi oedd yr unig un yn ei gyfnod.  Un o blith llawer o genhadon ffyddlon oedd Dewi, a byth ers ei gyfnod ef cafwyd cenedlaethau o genhadon Crist yn cyflwyno newydd da’r Efengyl i bobl ein gwlad.

Er mai ychydig iawn o wyddom am Dewi mewn gwirionedd, mae’n werth ei gofio er mwyn atgoffa ein hunain am hanes hir a chyfoethog y Ffydd yng Nghymru.  Mae’r ffaith fod yr Efengyl wedi cael croeso gan bob math o bobl, mewn gwahanol gyfnodau ac mewn pob math o amgylchiadau’n dweud llawer am ei gwerth a’i mawredd.

Edrychwch nôl dros y canrifoedd, ac fe welwch chi fod yna bobl wedi credu’r Efengyl.  Beth oedd yn digwydd yn y wlad ac yn byd mawr, roedd yna bobl yn credu’r Efengyl.  Beth bynnag oedd diddordebau pobl, a beth bynnag arall oedd yn mynd â’u bryd, roedd yna bobl yn credu’r Efengyl.  Mewn cyfnodau o ryfel a heddwch, mae pobl wedi credu’r Efengyl.  Mewn cyfnodau o dlodi a chaledi ac mewn adegau gwell, mae pobl wedi credu’r Efengyl.  Pan yw crefydd wedi bod yn ffasiynol, a phan fo pobl wedi cael eu herlid dros y Ffydd, mae pobl wedi credu’r Efengyl.

Hynny ydi, mae’r Efengyl wedi para.  Ac nid yw hynny’n syndod, oherwydd dyma neges Duw ei hun ar gyfer pobl.

Ac mae hi’n dal i ddenu pobl heddiw.  Mae Iesu Grist yn bwysig i filynau o bobl ar draws y byd.  Ac mae’n werth cofio, os yw ein capeli a’n heglwysi ni yn wan, mae yna gapeli ac eglwysi llawn ar draws y byd heddiw.

A hyd yn oed yma yng Nghymru, mae’r Efengyl yn dal i gael ei chredu.  Mae hi’n dal i gael ei chyhoeddi ac mae’n dal i gael ei chroesawu gan filoedd o bobl.  Ie, yr un Efengyl ag oedd gan Dewi Sant yw hi.  Yr un neges yw hi am Iesu Grist.  Ar un ystyr, does gennym ni ddim byd newydd i’w ddweud yn y capeli.  Yr un Iesu Grist yr ydym yn sôn amdano.  Fedrwn ni ddim dweud pethau newydd a gwreiddiol amdao fo, gan mai yr Un yw Iesu bob amser.  Nid yw Iesu Grist yn newid.  Yr un neges sydd gennym am fod angen pobl yn aros yr un peth bob amser.  Ie, yr un yw angen pobl am faddeuant heddiw ag yn oes Dewi Sant ei hun.  Yr un yw’r broblem, a’r un yw’r ateb.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 28, Chwefror

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: