Gwanwyn Duw

Mae arwyddion bod y gwanwyn yn dod. Mae’n gynhesach o ryw ychydig; y nosweithiau’n dechrau ymestyn; a’r eirlysiau wedi dod i’r golwg. Bu’n aeaf hir ac oer, ond erbyn hyn, gobeithio, cawn edrych ymlaen at dywydd gwell.

Fel pob tymor, daw’r gwanwyn â’i waith ei hun. Mae’n dymor wyna ar y ffermydd. Yr wythnos ddiwethaf, yma, sylwais ar un neu ddau o bobl yn brysur yn eu gerddi, yn clirio a thacluso a pharatoi ar gyfer y tymor newydd. A buan iawn y bydd yr ardal hon, y mae’r diwydiant twristiaeth yn rhan mor amlwg o’i heconomi, yng nghanol prysurdeb gwanwyn arall.

Ac o fewn yr eglwysi, mae gennym waith y gwanwyn o’n blaenau. Daw’r gwanwyn â’i weithgareddau ei hun; ac mae gennym eleni eto bethau i edrych ymlaen atynt. Nos yfory, er enghraifft, bydd gennym bwyllgor i drefnu un o’r cymanfaoedd a ddaw cyn bo hir. Ddydd Mawrth, bydd aelodau’r Gymdeithas Undebol yn Llanberis yn mynd am dro i Sir Fôn. Ymhen pythefnos, bydd cyfle i fod yn rhan o Sul y Cyfundeb ym Mangor. Ddiwedd Ebrill, bydd plant yr Ysgolion Sul yn mynd i aros yng Ngholeg y Bala. Mae pob un o’r pethau hyn yn gyfle mewn rhyw ffordd i amrywio rhywfaint ar batrwm arferol yr eglwysi a’r Ysgolion Sul. Dyma gyfleoedd i gael rhyw fath o newid ac o ffresni, ac i gyfarfod â phobl o eglwysi eraill a mwynhau eu cwmni. Oes, mae i’r gwanwyn ei waith ei hun, ac edrychwn ymlaen at ei gyflawni yn ei amrywiol agweddau.

Ond nid ein gwaith ni yw rhyfeddod mwyaf y gwanwyn, ond gwaith Duw yn dwyn bywyd newydd i’w greadigaeth. Mse grym ac atgyfodiad y gwanwyn y tu hwnt i’n deall. Dirgelwch llwyr yw’r ffordd y mae’r blodau’n ymwthio o’r pridd a’r dail yn ail ymddangos ar y coed. Rhyfeddod yw’r ffordd y mae’r nosweithiau’n byrhau a’r tywydd yn cynhesu. Grym a gallu Duw’r nefoedd a’r ddaear sy’n gyfrifol am hyn oll.

A’r un modd, gwaith Duw ei hun yw pob gwanwyn a roddir i’r Eglwys yn hyn o fyd. Mae yna bethau i ni eu gwneud, fel gweithredu cariad Duw a thystio i’r Efengyl a gweddio dros ei gwaith. Ond Duw sy’n dod â bywyd i’w Eglwys. Duw sy’n tynnu pobl ato’i hun; Duw sy’n argyhoeddi pobl o’u hangen amdano: Duw sy’n galluogi pobl i bwyso ar addewidion Efengyl Gras. Fe ddaw’n wanwyn ar Eglwys Iesu Grist pan fydd Duw’n cyflawni’r pethau hyn. Yng nghanol oerni’r gaeaf, fe hiraethwn am y gwanwyn a’i fendithion. Ydym ni’n hiraethu hefyd am y gwanwyn hwnnw y medr Duw ei roi i’w Eglwys? Ydym ni’n disgwyl i’r hin gynhesu ac i’r tyfiant ddod?

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 07 Mawrth

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: