Haelioni pobl

Rhyfeddu wnawn ni bob tro at haelioni pobl bob tro y ceisiwn ni ymateb yn lleol i argyfyngau mewn gwahanol   rannau o’r byd.  Yr un oedd yr ymateb ddiwedd yr wythnos pan gynhaliwyd dyddiau o roddion yn Neiniolen a  Llanberis.  Diolch yn fawr iawn am bob rhodd a gawsom.

Fedrwn i ddim peidio â dotio at yr ymateb.  Pobl yn amlwg yn falch ein bod yn trefnu’r casgliadau.  Pobl yn awyddus i roi o’u hamser i dderbyn y rhoddion.  Pobl yn mynd i drafferth i ddod â’u cyfraniadau atom.  Pobl yn falch o’r cyfle i roi.

Dros y blynyddoedd, yr ydym wedi gwneud casgliadau o’r fath yn dilyn trychinebau naturiol eraill, ac wedi cael ymateb ardderchog bob tro.  Un peth sy’n amlwg yn wahanol y tro hwn i’r casgliadau blaenorol yw bod cymaint mwy o gyfle heddiw i gyfrannu, dros y We, trwy ffôn symudol, ac yn y blaen.  Diolch am hynny, caiff Apêl DEC (Pwyllgor Argyfyngau / Disasters Emergency Committee) sylw ar y cyfryngau bob dydd.  Roedd llawer iawn o  bobl yr ardal wedi cyfrannu at yr Apêl honno yn union wedi iddyn nhw glywed am y trychineb bron i fythefnos yn ôl erbyn hyn.  O gofio hynny, fe gawson ni ymateb hael iawn unwaith eto.

Peth arall y dotiais ato oedd ymateb y plant a ddaeth â’u rhoddion.  Dyna i chi deulu cyfan o blant bach yn dod â’u ‘harian comics’ i ni, am fod pob un ohonynt  wedi penderfynu gwneud heb gomic yr wythnos hon er mwyn rhoi’r arian i helpu plant Haiti.  Plant eraill wedyn yn dod ag arian o’u cadw-mi-gei i’w roi at yr Apêl.

Mae’r argyfwng yn Haiti yn parhau i hawlio’r penawdau wrth gwrs.  Tra pery hynny, bydd y diddordeb a’r consyrn a’r gweddiau dros y wlad a’i phobl yn parhau.  I’r mwyafrif ohonom, bydd y consyrn hwn yn lleihau pan gaiff Haiti (fel sy’n sicr o ddigwydd) lai o sylw yn y papurau newydd ac ar fwletinau newyddion y teledu a’r radio.  Felly mae’n digwydd bob tro.  A dyna pam y gallwn ddiolch i Dduw am yr haelioni rhyfeddol a barodd i bobl gyfrannu miliynau o bunnoedd at yt yr Apel trwy wledydd Prydain, tra bo’r cyfan mor ddychrynllyd o fyw i ni.

Ond wedi i ni anghofio, diolch i Dduw hefyd y bydd yna bobl dda, yn cynnwys llawer o Gristnogion, yn dal i gysegru eu doniau a’u hegni i geisio gwneud bywyd yn well i bobl Haiti.  Boed i Dduw ddefnyddio eu holl ymdrechion i ddwyn cysur a gobaith newydd i bobl y wlad hon a ddrylliwyd mewn ffordd mor greulon gan y trychineb ofnadwy hwn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24, Ionawr

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: