Mynd i’r Bala

Yn ôl a glywais ar y radio nos Iau neu fore Gwener, roedd y tywydd i fod yn braf iawn ddoe.  Ddoe oedd diwrnod brafiaf y penwythnos i fod, a diwrnod cynhesaf y gwanwyn hyd yma.

Gobeithio mai felly buo hi, a ninnau wedi cychwyn i’r Bala bnawn Gwener efo plant yr Ysgol Sul.  Mae’n gwneud byd o wahaniaeth cael tywydd braf dros gwrs preswyl fel hwn er mwyn i’r plant gael mynd allan i chwarae.

Mae na sawl un wedi gofyn i mi dros y dyddiau diwethaf yma beth fyddwn ni yn ei wneud ar gwrs fel hyn.  Yr ateb syml, mae’n debyg, yw ‘cael hwyl wrth ddysgu am Iesu Grist’.

Hen goleg diwinyddol ydi Coleg y Bala lle cafodd llawer iawn o weinidogion eu haddysg flynyddoedd yn ôl.  Ond ers blynyddoedd dechrau 70au’r ganrif ddiwethaf, os cofiaf yn iawn, mae Eglwys Bresbyteraidd Cymru wedi cynnal y lle fel canolfan breswyl ar gyfer gwaith plant ac ieuenctid.  Cynhelir cyrsiau yno yn rheolaidd ar gyfer plant a phobl ifanc o bob rhan o Gymru a thu hwnt.

Felly, beth fyddwn yn ei  wneud dros y penwythnos?  Mi gawn ni swper i ddechrau nos Wener  Yna fe gawn ni ddau sesiwn o ddysgu am y Beibl trwy wahanol weithgareddau, yn cynnwys gemau a gwaith llaw ac atio a chanu.  Dros y ddau ddiwrnod bydd gennym chwech o’r sesiynau hynny, a bydd digon o amrywiaeth o un cyfarfod i’r llall.  Mae’n nhw’n gymysgedd o Ysgol Sul ac ysgol a chlwb chwarae, a lot o bethau eraill mewn gwirionedd.  Bydd y plant yn treulio’r pnawn Sadwrn yn y Ganolfan Hamdden yn Y Bala, lle cawn nhw fynd i’r pwll nofio a chwarae yn y neuadd chwaraeon.  Nos Sadwrn, fe gawn nhw weld ffilm ar sgrin fawr yn y coleg ei hun.  Bydd yna gyfle hefyd rhwng y sesiynau i chwarae yn yr ystafell chwaraeon neu i chwarae ar dir y coleg.

Mae’n rhaid cyfaddef nad oes yno bob gyfleusterau drud fel a geir mewn canolfannau preswyl eraill.  Ond wedi dweud hynny, fe gaiff y plant ddigon o hwyl.  Ac nid cyfleusterau yw cryfder y lle, ond y ffaith bod pawb sydd yno yn gwneud eu gorau i ddangos i’r plant mor bwysig yw Iesu Grist i’w bywydau.  Mae’r gofal a gaiff y plant, a’r hwyl a gawn nhw wrth i bobl rannu’r newydd da am Iesu Grist efo nhw’n gwneud y Coleg yn lle arbennig ac unigryw.

Dros y blynyddoedd, cawsom amser da yno, ac ryw’n siwr yn down ni’n ôl y tro hwn eto wedi mwynhau dysgu am Iesu Grist yng nghwmni ein gilydd.  Welwn ni chi ddydd Sul, os na fydd yr awyren o’r Bala wedi cael ei chanslo oherwydd rhyw folcano neu’i gilydd!!

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: