Rhy hwyr

Faint o’r gloch fuoch chi’n bwrw’ch pleidlais ddydd Iau?  Oeddech chi ymysg y bore godwyr a wnaeth hynny cyn i’r gweddill ohonom olchi’r llestri brecwast?  Roedd hi’n ddigon distaw yn y Ganolfan yn Llanberis pan oeddwn i yno ddiwedd y p’nawn.  Aeth rhywun ohonoch i’r orsaf bleidleisio yn hwyr y nos, tybed?  Ac a gyrhaeddodd unrhyw un ohonoch yno â’i wynt yn ei ddwrn funudau’n unig cyn deg o’r gloch?
Cafwyd cwyno mawr mewn mwy nag un etholaeth nos Iau wedi i gannoedd o bobl fethu pleidleisio am na allai staff y gorsafoedd pleidleisio ymdopi â’r holl bobl a gyrhaeddodd yr un pryd yn ystod awr olaf y pleidleisio.  Digwyddodd hyn yn Sheffield, Lerpwl, Manceinion, Llundain a mannau eraill.  Er bod y bobl hyn yno cyn i’r gorsafoedd gau am ddeg o’r gloch, chawson nhw ddim bwrw pleidlais am na lwyddwyd i roi papur pleidleisio iddynt cyn deg o’r gloch.  Bydd y Comisiwn Etholiadau yn ymchwilio i’r helynt hwn, ond eisoes mae yna sôn y bydd rhai o’r bobl hyn yn siwio ar y sail bod eu hawiliau dynol wedi eu hamddifadu.

Cael eu gwrthod wnaeth pump o’r morynion yn un o ddamhegion Iesu Grist hefyd.  Roedden nhw wedi mynd i’r briodas heb olew yn eu lampau, ac wedi gorfod mynd i brynu olew pan oedd y priodbaf ar fin cyrraedd.  Wedi iddyn nhw ddod yn ôl, roedd drysau’r wledd wedi ei cloi.  Chawson nhw ddim mynd i’r wledd.  Ac yn wahanol i’r bobl na chafodd bleidleisio, ar y morynion eu hunain yr oedd y bai am hynny.  Doedd dim modd apelio yn erbyn y gwaharddiad; a doedd y merched ddim wedi cael yr un cam.

Yn y ddameg, roedd Iesu Grist yn dweud mor bwysig oedd hi i bobl fod yn barod am ddyfodiad Teyrnas Dduw.  Ni wyddom pryd y daw ein bywyd i ben a ninnau’n gorfod rhoi cyfrif i Dduw am y bywyd hwnnw.  Bydd raid i bawb sefyll gerbron gorsedd Barnwr Nef ryw ddydd.  Ac wrth ddweud “na wyddoch na’r dydd na’r awr y daw Mab y Dyn”, mae Iesu’n cyfeirio at ei Ailddyfodiad ef ei hun, pan fydd yn dod yn ei ôl, yn Nydd y Farn.  Nid oes neb yn gwybod pryd y bydd hynny’n digwydd, a dyna pam fod Iesu’n pwysleisio’r angen i bobl fod yn barod.  A sut all pob fod yn barod?  Trwy gredu yn Iesu Grist, ac ymddiried ynddo ef i ateb drostynt pan fyddant yn sefyll gerbron gorsedd Duw.

Gwrthodwyd y pum morwyn.  “Nid wyf yn eich adnabod”, meddai’r priodfab.  A dywed Iesu’n glir y bydd yntau’n gwrthod llawer hefyd.  Ond ni arno ef fydd y bai am hynny, ac ni chaiff neb gam ganddo.  Oherwydd y mae ef wedi gwahodd pawb i gredu ynddo, er mwyn bod yn barod.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 09, Mai

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: