Y ddelwedd

Roedd delwedd yn bwysig iawn o’r cychwyn cyntaf.  Ac roedd y ddelwedd yn effeithiol a hynod lwyddiannus.  Roedd pobl wedi cael mwy na digon ar wleidyddiaeth ragrithiol a llwgr pan gamodd Tony Blair i flaen y llwyfan dros bymtheg mlynedd yn ôl.  Dair blynedd wedi iddo gael ei ethol yn    Arweinydd ei blaid, roedd yn Brif Weinidog gwledydd Prydain.  Roedd yr arch gynllunwyr a’r meistri sbin wedi ei bortreadu fel seren olau a gobaith byd.

Daeth llawer tro ar fyd ers y dyddiau hynny wrth gwrs, a holl yrfa wleidyddol y cyn Brif Weinidog yn cael ei mesur yng ngoleuni Rhyfel Irac.  Dychwelodd Mr Blair i ganol y llwyfan ddydd Gwener pan oedd gerbron Ymchwiliad Chilcot i’r Rhyfel hwnnw.  Daliwyd ar bob gair a ddywedodd wrth banel yr Ymchwiliad, a dadansoddwyd y cyfan gan ohebwyr a sylwedyddion radio a theledu a phapur newydd.

Go brin i neb newid ei feddwl am Tony Blair ar sail y perfformiad hwn.  Mae’r rhai oedd am ei waed cyn dydd Gwener yn dal yn ffyrnig yn ei erbyn.  Ac mae’r rhai oedd o’i blaid yn dal felly.

Nid geiriau Mr Blair yn unig yr oedd pobl yn eu dadansoddi echdoe, ond y ddelwedd a gyflwynai.  A pha syndod bod y dillad a’r gwallt a phob ystum dan y chwyddwydr.  I’r arbenigwyr ar ddelwedd, roedd y siwt las yn cyfleu didwylledd a gonestrwydd; y tei coch yn cyfleu awdurdod; y crys gwynach na gwyn yn cyfleu glendid a phurdeb; a’r gwallt newydd ei dorri, a’r mymryn lleiaf o liw haul, yn cyfleu taclusrwydd a threfn.  Roedd yna graffu hefyd ar bob ystum, ac absenoldeb y wên arferol yn cyfleu’r dwyster a weddai i’r sefyllfa.

Mae’n anodd treiddio trwy’r ddelwedd allanol a gyflwynir gan Mr Blair.  Mae’r ddelwedd honno mor gref.  A chan ei fod yn wleidydd mor alluog, mae’n anodd treiddio trwy’r geiriau i ganfod beth yn union y mae’n ei ddweud ac yn ei feddwl.

Ac roedd gweld pytiau o’r perfformiad ddydd Gwener yn f’atgoffa am y Duw sy’n edrych heibio i’r ddelwedd, ac yn gweld i ddyfnder pob calon.  Nid yw Duw yn gweld fel y gwelwn ni.  Y pethau allanol a welwn ni wrth edrych ar bobl, ac mor hawdd yw mesur pobl yn ôl golwg y wyneb, graen y dillad a gwerth yr eiddo.  Ond mae Duw yn gweld cymhellion a chymeriad y galon.

Mae gan bawb ohonom ddelwedd y dymunwn ei chyflwyno.  Y ddelwedd honno a wêl pobl eraill.  Ond nid y ddelwedd sy’n cyfrif i Dduw.  Mae’n edrych heibio i beth felly, ac yn ein gweld ni’n union fel yr ydym, ac nid fel y dymunwn gael ein gweld.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 31, Ionawr

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: