Y Delias

“Sut olwg sydd ar eich delias chi?”

Na, nid y blodau sydd dan sylw.  Mae braidd yn gynnar i feddwl am blannu’r rheiny, â’r eira’n dal i ddisgyn a’r ddaear yn dal i rewi.  Rhaid aros tan yr haf i weld cyflwr y delias hynny.

Holi oeddwn i am gyflwr eich llyfrau coginio?  “Sut olwg sydd ar eich Delias chi?  Hynny ydi, sut olwg sydd ar eich llyfrau Delia Smith chi?”

Mae cyfres goginio ddiweddaraf Delia Smith, “Delia through the Decades” newydd orffen ar deledu’r BBC.  Yn y rhaglen ddiwethaf gwelwyd nifer o bobl enwog yn cydnabod eu hoffter o lyfrau Delia.  A dywedai pob un ohonynt bod cryn ôl traul ar eu llyfrau.  Dangoswyd cyfrolau ag ôl saws a sudd a siocled ar dudalennau’r resipis a ddilynwyd mor frwd.

Cyhoeddir degau os nad cannoedd o lyfrau coginio bob blwyddyn, ond mae llyfrau Delia Smith mor boblogaidd ag erioed.  Cyfrinach fawr ei llwyddiant yn ôl pob tebyg yw bod ei resipis yn gwbl ymarferol.  Arwydd o’r ffaith bod y llyfrau’n cael eu defnyddio yw’r draul a fu arnynt.  A thybed oes yna ôl traul ar ein Beiblau ni hefyd?  Oes ôl bodio arnyn nhw?  Oes ôl  troi’r tudalennau?  Oes ambell dudalen wedi rhwygo neu faeddu hyd yn oed?  Oes ambell nodyn wedi ei sgwennu ar ochr y ddalen?  Oes ambell adnod wedi ei thanlinellu?  Ydi’r clawr yn dechrau breuo?

Gwelsoch chi a minnau Feiblau sy’n hen, ac eto fel newydd.  Dim marc ar y clawr, a’r tudalennau’n berffaith lân.  Beiblau a gadwyd mor ofalus fel nad agorwyd yr un dudalen erioed.  Nid bod dim o’i le mewn cael ambell Feibl felly, wrth gwrs.  Ond faint bynnag o Feiblau glân a thaclus sydd gennym ar silffoedd ein cartrefi, gobeithio bod yno hefyd Feibl yr agorwyd, ac yr agorir eto, ei dudalennau’n fynych wrth i ni geisio arweiniad a goleuni ein Duw trwyddo.

Y mae’r Beibl yn ymarferol, a’i neges yn para’n adeiladol i’n bywydau bob dydd.  Nid syniadau neu ddysgeidiaeth amherthnasol a geir o’i fewn, ond neges werthfawr a chyngor buddiol Duw ar ein cyfer.  Ac wrth ei ddefnyddio y gwelir ei werth.  Ceir digon o drafod y dyddiau hyn ynghylch y Beibl.  Mae syniadau pobl amdano’n amrywio’n fawr.  Ond, fel efo llyfrau coginio, onid y gwir yw mai wrth ei ddefnyddio y daw pobl i sylweddoli ei werth?  Wrth ddarllen a myfyrio dros ei eiriau y down i ddeall mai trwy’r Beibl y mae’r Duw Mawr yn ein cyfarch.  Un ffordd sicr sydd i ganfod mai geiriau gwir ein Duw yw’r Beibl, a honno yw profi’r geiriau hynny drosom ein hunain trwy fentro eu credu ac ymostwng iddynt.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 21, Chwefror

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: