Y Doctor

Mae o ei hun yn mynd yn iau, a’r gweddill ohonom yn mynd yn hyn.  Ac mae pob un sy’n Ddigon hen i gofio gweld William Hartnell a’r bocs ffôn glas rhyfeddol am y tro cyntaf yn 1963 yn llawn sylweddoli hynny.  Ers nos Wener, mae’r Doctor yn iau nag erioed wedi i Matt Smith gymryd lle David Tennant.  Mae dilynwyr y gyfres yn edrych ymlaen at weld y Doctor ar ei newydd wedd mewn cyfres newydd o raglenni a welir y gwanwyn nesaf yma.

Matt Smith yw’r unfed actor ar ddeg i chwarae rhan Dr Who.  Am y degfed tro, felly, mae’r Doctor wedi cael ei drawsffurfio.  Wnaf fi ddim ceisio rhoi i chi’r esboniad ffug wyddonol am y trawsffurfio hwnnw.  Ond mae’n siwr fod yna sawl miliwn o bobl wedi gweld y Doctor yn cael ei aileni’r noson o’r blaen.  Ac os bydd y rhaglen yn dal mor boblogaidd ymhen tair neu bedair blynedd arall, mae’n debyg y bydd yna aileni eto wrth i actor neu actores ddod i olynu Matt Smith yn y rhan.

Bu sôn am yr aileni hwn ers i David Tennant gyhoeddi bymtheg mis yn ôl ei fod am roi’r gorau i chwarae rhan Dr Who.  Cafwyd misoedd o ddyfalu pwy fyddai’r Doctor newydd, a mwy fyth o ddyfalu sut byddai’r aileni yn digwydd y tro hwn.  Gobeithio bod dilynwyr selog y gyfres wedi eu plesio’r noson o’r blaen.

Heb fflachiadau a fflamau a synau cyffrous Dr Who, fe gaiff rhai heddiw eu haileni i’r bywyd newydd yn Iesu Grist.  Nid dyfais o fyd ffantasi fydd hyn ond profiad real o ddod i adnabod y Duw byw.  Bydd eu cred newydd yn Iesu Grist yn dod â’r fath newid i’w bywydau fel mai’r unig esboniad arno fydd yr hyn a ddywedodd Iesu Grist ei hun am y “geni o’r newydd”.  Bydd yn brofiad llawn emosiwn i rai, ond fe ddigwydd yn dawel a digynnwrf i  eraill.  Fydd y papurau newydd ddim yn llawn o’r peth am fisoedd.  A dweud y gwir, ychydig iawn o ddiddordeb a gymer neb ond pobl y Ffydd o’r peth.  Ond bydd pob un a enir o’r newydd yn blentyn i Dduw trwy ffydd yn Iesu Grist yn achos llawenydd mawr i Dduw ei hun.

Mae’r ‘hen’ Ddoctor wedi mynd a’r Doctor ‘newydd’ yn ei le.  Yn yr aileni y sonia’r Testament Newydd amdano mae’r ‘hen berson’ yn ildio’i le i’r ‘person newydd’.  Mae pawb a gredodd yn Iesu Grist wedi ei wneud yn berson newydd, gydag awydd newydd i fyw yn ffyddlon i’r Iesu hwnnw.  Mae’r Cristion yn bell o fod yn berffaith wrth gwrs.  Ond mae’r dymuniad gwaelodol sydd ynddo bellach i fodloni Duw yn gwbl wahanol i’r duedd naturiol i fyw er ei fwyn ei hun yn gyntaf.  Lle bynnag y gwelwn ni dystiolaeth o’r aileni hwn, boed i ninnau lawenhau hefyd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 03, Ionawr

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: