Y meic

Mae’n amlwg eu bod nhw wedi gwella’n arw ers Steddfod Caerfyrddin yn 1974.  Byddech yn disgwyl hynny, wrth gwrs.  Petha go newydd oedden nhw bryd hynny, ac annibynadwy iawn hefyd.  Fe welais i’r sioe gerdd ‘Nia Ben Aur’ ym Mhafiliwn y Steddfod honno, er na chlywais i, fwy na neb arall oedd yno, fawr ddim chwaith.  Y meicroffons radio (radio-mikes) oedd y drwg.  Os cofiaf yn iawn, dim ond y meicroffon oedd gan Dewi Pws fel Y Brenin Ri oedd yn gweithio’n iawn y noson honno.  Ac aeth llond pafiliwn o bobl adre’n siomedig.

Byddai Gordon Brown wedi rhoi’r byd am un o feicronffonau Nia Ben Aur y diwrnod o’r blaen.  Ond mwyaf piti i’r Prif Weinidog, doedd dim o’i le ar y meic a wisgai o wrth iddo gyfarfod ag etholwyr yn Rochdale.  Anghofiodd Mr Brown nad oedd wedi diffodd y meic yn y car, ac fe’i clywyd yn siarad yn ddirmygus am y wraig y bu’n sgwrsio â hi funudau’n gynharach.

Er i’r cyfryngau wneud môr a mynydd o’r stori, cafodd Gordon Brown gryn gydymdeimlad gan bobl o bob plaid.  Mae’n hawdd deall pam.  Er gwaetha’r embaras mawr iddo, roedd llawer yn teimlo nad oedd y geiriau eu hunain mor ddrwg â hynny.  O leiaf, chafodd o mo’i ddal yn rhegi ac yn dweud pethau gwirioneddol wael am y wraig.  Ond hefyd, roedd llawer yn ddigon gonest i gydnabod eu bod hwythau’r un mor dueddol o siarad yng nghefn pobl eraill.  Nid gwleidyddion yn unig sy’n euog o hynny, wrth gwrs.

Fe wyddai’r Apostol Iago’n dda mor beryglus y gall geiriau fod.  Mae’n sôn yn ei lythyr yn y Testament Newydd am y drwg y gall y tafod ei wneud.  Mae’n cymharu’r tafod â llyw llong a ffrwyn ceffyl.  Fel y mae’r llyw a’r ffrwyn yn rheoli symudiad y llong a’r ceffyl, y mae’r tafod, er mor fychan ydyw, yn medru rheoli ein bywydau ni mewn ffordd.  Mae’r aelod bychan hwn o’r corff yn medry gwneud drwg mawr os nad yw dan reolaeth.  A dywed Iago mai rhan o’n problem fawr ni fel pobl yw na fedrwn reoli’r tafod.  Gall pobl, meddai, reoli pob math o anifeiliaid ac adar, ond ni allant reoli ei tafod eu hunain.  Ac fel y dangosodd Gordon Brown, gall dyn reoli gwledydd a methu rheoli ei dafod.

Mae angen gras arnom i reoli’r tafod fel nad ydym yn dweud pethau difriol am bobl.  Y perygl mawr a wêl Iago yw bod pobl  un funud yn bendithio Duw â’r tafod, a’r funud nesaf yn melltithio pobl â’r un tafod.  Gras a nerth Duw yn unig sy’n gallu’n cadw rhag y pechod hwnnnw.  Gweddiwn am gymorth Duw i allu siarad bob amser mewn ffordd sy’n glod i’w enw.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 02, Mai

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: