Yr Etholiad

Yr Etholiad fydd popeth dros y mis nesaf.  I’r sawl sy’n cymryd diddordeb byw yn yr holl drafod, bydd hynny’n golygu oriau o raglenni radio a theledu a degau lawer o erthyglau mewn papur newydd a chylchgrawn i’w mwynhau ac i gnoi cil drostynt cyn Mai 6ed.

Anwybyddu’r holl drafod fydd miloedd o bobl yn ei wneud yr Etholiad hwn eto.  A bydd llawer yn penderfynu peidio bwrw pleidlais y mis nesaf.  Mae hynny’n drueni o gofio bod yr hawl i bleidleisio a chael rhan mewn dewis llywodraeth yn rhywbeth i’w drysori a’i werthfawrogi.

Bydd eraill yn dilyn y drafodaeth yn frwd, o led cae, fel petai, heb gymryd ond yn y diddordeb lleiaf ynddi.  Mae rhai ohonynt yn gwybod yn union pa blaid i’w chefnogi ymhell cyn dechrau’r ymgyrchu mawr.  Mae eraill yn ansicr, ac yn gobeithio penderfynu pa blaid i’w chefnogi erbyn dyddiad yr Etholiad.  Ond, ar wahân i’r weithred o bleidleisio ei hun, fyddan nhw ddim yn cymryd rhan o gwbl yn yr Etholiad.

Ond mae yna eraill wedyn y bydd y mis nesaf yma yn hynod o brysur iddynt. Bydd pob munud sbâr yn cael ei rhoi i’r ymgyrch etholiadol.  Byddant yn ffonio a chnocio drysau, yn sgwennu amlenni a gosod posteri, a rhannu pamffledi, yn dadlau a pherswadio, ac yn gweithio’n egniol dros eu plaid.  Mae’n bosibl y bydd rhai ohonoch chi, aelodau’r Ofalaeth, yn rhan o’r prysurdeb mawr a’r cyffro hwn.  Gobeithio gwnewch chi fwynhau’r profiad, ac yn arbennig felly os ydych yn gweld y gweithgarwch hwn yn rhan o’ch cyfrifoldeb Cristnogol i wasanaethu Crist trwy wasanaethu eraill.  Gobeithio hefyd y bydd y bobl y byddwch yn cydweitho â hwy yn gweld mai eich argyhoeddiadau Cristnogol sy’n eich cymell i roi o’ch amser a’ch egni i wasanaethu yn y maes hwn fel ym mhob maes arall.  Ceisio’r gorau i’n gwlad a’n cymunedau a wnawn fel Cristnogion ym mhob gweithgarwch gwleidyddol, gobeithio, gan gredu bod Duw wedi rhoi i ni’r fraint a’r cyfle i wneud hynny er ei glod.

Ar drothwy’r Etholiad hwn, wedi’r holl feirniadu a fu ar yr Aelodau Seneddol yn ddiweddar, mae pobl yn chwilio am wleidyddion gonest a glân.  Petawn i’n cael dymuno un peth ar gyfer aelodau seneddol y tymor newydd, byddwn yn dymuno iddynt fod yn bobl a fydd yn sicrhau parch a thegwch i bawb.  A byddai hynny’n cynnwys parch at grefydd pobl, ac yn arbennig at y Ffydd Gristnogol.  Nid am fod  Cristnogion yn haeddu mwy o barch na dilynwyr yr un grefydd arall, ond am y gellir dadlau  fod tuedd gynyddol i Gristnogaeth gael llai o barch na chrefyddau eraill gan lywodraeth y dydd.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Ebrill

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: