Galaru

Penllanw chwe blynedd o baratoadau oedd cychwyn Cwpan y  Byd bnawn Gwener.  Wedi’r hir ddisgwyl, daeth y diwrnod y byddai De Affrica yn dangos i’r byd y fath newid a gafwyd yn y wlad ers i flynyddoedd tywyll a gormesol apartheid ddod i ben.  Diwrnod i ddathlu oedd diwrnod cyntaf Cwpan y Byd.  Ac meddai Arlywydd y wlad, Jacob Zuma, yn y seremoni agoriadol, “Dyma foment Affrica”.  Canu, dathlu, neidio, dawnsio, gweiddi, gwirioni. 

 Dim ond un peth, neu’n hytrach un dyn oedd yn eisiau.  Roedd pawb wedi edrych ymlaen at weld y cyn Arlywydd, Nelson Mandela yn y gêm agoriadol.  O’i gofio’n gwisgo crys rygbi wedi i Dde Affrica ennill Cwpan Rygbi’r Byd ar Barc Ellis, Johannesburg yn 1995, bu cryn ddyfalu a fyddai’r gwr 91 mlwydd oed yn gwisgo crys pêl droed echdoe i ysbrydoli’r genedl unwaith eto.

 Roedd cenedl yn disgwyl amdano.  Roedd cyfandir yn disgwyl amdano.  Roedd byd yn disgwyl amdano.  Ond ddaeth Mr Mandela ddim i’r sioe.  Yn oriau mân bore Gwener, lladdwyd Zenani Mandela, un o’i or-wyresau, mewn damwain car.  Ac arhosodd Mr Mandela gartref i alaru.  Mae yna bethau pwysicach na phêl droed.  Mae yna bethau pwysicach hyd yn oed nag ymateb i ddisgwyliadau dwfn cenedl a byd.

Fe wnaeth Nelson Mandela ei ran i sicrhau fod De Affrica’n cael croesawu Cwpan y Byd eleni.  Ac ar drothwy’r gystadleuaeth disgwylid iddo fod yn rhan o’r dathlu fel y gallai byd cyfan dalu teyrnged i’w gyfraniad unigryw i fywyd ei wlad.  Ond mae marwolaeth geneth ifanc 13 mlwydd oed yn gwthio popeth arall i’r cefndir.  Mae hyd yn oed cyn-Arlywydd a brofodd galedi a cholledion mawr yn ystod ei oes hir angen llonydd i alaru.  “Y mae tymor i bob peth, ac amser i bob gorchwyl dan y nef”, medd y Pregethwr.  Mae amser i lawenhau a dawnsio.  Ond gadawer i’r byd chwarae am y tro.  Amser i wylo ac i alaru yw hi i Mr Mandela heddiw.

 Bob dydd, yng nghanol miri a llawenydd ein byd, mae yna deuluoedd a chyfeillion yn galaru.  Fel Mandela, mae arnynt hwythau hefyd angen amser a llonydd i wneud hynny.  Estynnwn ein cydymdeimlad i bawb sydd wedi colli anwyliaid yn ddiweddar.  Mae’r byd rywsut yn mynd yn ei flaen hebddynt am sbel, wrth iddynt geisio dygymod â’u colled. 

 Gweddiwn y bydd gobaith a chysur yr Efengyl yn gymorth mawr i bawb sydd mewn galar heddiw.  Boed iddynt brofi sicrwydd y bywyd tragwyddol yn Iesu Grist.  Ac yn nerth Duw, boed iddynt wynebu pob dydd newydd gyda gobaith a hyder er gwaethaf pob cur a phoen.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 13 Mehefin

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: