Hafan Wen

Yr unig beth a wyddwn am Whitehaven oedd bod tim rygbi’r gynghrair y dref yn un o’r prif dimau yn y dyddiau pan fyddai Eddie Waring yn sylwebu ar Grandstand ers talwm. Wyddwn i ddim lle’n union oedd y dref, ond ei bod rywle yng Ngogledd Lloegr, fel pob tim rygbi’r gynghrair bryd hynny. Ond ddydd Mercher diwethaf, daeth enw Whitehaven a rhai o’r trefi a’r pentrefi cyfagos yn enwau cyfarwydd iawn. Ac roedd yna gysylltiad â’r clwb rygbi hefyd, gan fod un o’r dynion a laddwyd gan Derrick Bird wedi dechrau ei yrfa fel chwaraewr rygbi proffesiynol gyda chlwb Whitehaven.

Brawychwyd ardal gyfan wrth i Derrick Bird fynd o le i le gan ladd dwsin o bobl a niweidio o leiaf un ar ddeg arall. Trwy’r radio a’r teledu daeth miliynau o bobl i wybod am y gyflafan. Ers dydd Mercher, rhoddodd y cyfryngau sylw dealladwy i’r hyn a ddigwyddodd. Ac er bod mwy nag un esboniad wedi ei gynnig, go brin y caiff neb wybod i sicrwydd pam y trodd gwr di-stwr yn llofrudd didostur.

Y mae digwyddiadau o’r fath yn brin, diolch am hynny. Ond wrth reswm, mae un Hungerford, ac un Dunblane, a bellach un Whitehaven a’r cylch, yn fwy na gormod. Cydymdeimlwn â phobl Cumbria yn eu dychryn a’u galar. Ond mwy na hynny, beth allawn ei wneud? Hyd y gwn i, fydd yna ddim cronfa i bobl allu cyfrannu ati i ddangos eu cefnogaeth i’r gymuned ddrylliedig. Bydd llawer yn teimlo’n rhwystredig am nad oes dim y gallant ei wneud i helpu’r bobl a ddioddefodd. Ond does dim rhaid i Gristnogion deimlo felly, gan fod modd gweddio dros y bobl a ddioddefodd yr wythnos ddiwethaf.

Gweddiwn dros deuluoedd y bobl a laddwyd; dros y bobl a anafwyd a’u teuluoedd hwythau; dros y bobl a welodd gyfeillion a chymdogion yn cael eu saethu; dros bobl a phlant y bu raid iddynt ffoi neu guddio rhag y llofrudd; dros yr heddlu a staff y gwasanaethau brys a alwyd at y cleifion a’r meirw; dros y rhai a fu’n trin y cleifion; dros bawb a gollodd gyfaill a chydweithiwr a chymydog; a thros deulu’r llofrudd ei hun sydd rywsut yn gorfod dygymod â’r hyn a wnaeth.

Yng nghanol y tristwch a’r galar a’r dryswch, gweddiwn y bydd yr holl bobl hyn yn canfod hafan wen o gysur a gobaith. Does dim modd deall yr hyn a ddigwyddodd. A go brin y byddai cael esboniad yn dod â chysur mawr. Ond profiad Cristnogion yr oesoedd yw bod yn Iesu Grist hafan wen sy’n lloches yn wyneb erchyllterau a dioddefaint o bob math. Boed yr hafan honno’n nerth a chynhaliaeth i bawb sydd ei hangen yr wythnosau a’r misoedd nesaf hyn..

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 06 Mehefin

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: