Gwrthsefyll

Gweiddi, ffraeo; curo; dyrnu; trais yn y cartref; ymladd; diafol; crogwr; a’r gosb eithaf – a’r cyfan mewn un chwarter awr o ‘adloniant’.  Doedd o ddim hyd yn oed ar ôl  9 o’r gloch nos, yr amser y caniateir rhaglenni treisgar ar y teledu.  Na, roedd hyn ganol pnawn, ddoe ddiwethaf, yng ngwydd teuluoedd a phlant ifanc ar y prom yn Llandudno.

Doeddwn i ddim wedi gweld sioe Punch a Judy ers blynyddoedd.  A deud y gwir, rwy’n dechrau amau erbyn hyn a welais i erioed sioe gyfan o’i dechrau i’w diwedd.  Welais i mo’r sioe gyfan ddoe chwaith.  Roedd hi wedi dechrau cyn i mi gyrraedd, ac mi adewais cyn y diwedd.  Mae’n amlwg fod Punch a Judy Llandudno yn fwy traddodiadol na’r rhelyw, gan fod y sioe hon wedi cadw elfennau fel y diafol a’r crogwr sy’n cael eu hepgor gan lawer am nad yw’r cymeriadau hyn yn addas ar gyfer plant bach.

Roeddwn yn gwybod nad yw Punch a Judy mor gyfarwydd ag y buo nhw, ac yn cofio eu bod wedi cael eu beirniadu ar brydiau am fod cymaint o ffraeo ac ymladd yn y sioe.  Ond doeddwn i ddim wedi sylweddoli tan ddoe bod y diafol yn un o gymeriadau’r sioe.  Mae llawer o gwmniau sy’n cyflwyno sioeau Punch a Judy wedi cael gwared â’r diafol a’r crogwr ers blynyddoedd, ond mae’r cwmni yn Llandudno wedi ei gadw.  Wnes i ddim aros at ddiwedd y sioe i weld fyddai Punch yn cael y llaw uchaf dros y diafol fel sy’n draddodiadol mae’n debyg. 

Rhaid cyfaddef fy mod i’n mwynhau’r sioe cyn i bypedau’r crogwr a’r diafol ddod i’r golwg.  Fedrwn i yn fy myw â gweld bod y ddau ‘gymeriad’ hynny’n addas i gynulleidfa o blant bach.  Ond beth bynnag a feddyliwn ni o ddiafol pyped Punch a Judy, rhaid sylweddoli fod y Diafol ei hun yn elyn real sy’n gwneud ei orau i geisio rhwystro gwaith Duw.  Mae’n ceisio rhwystro pobl Dduw rhag byw’r bywyd da a duwiol y mae Duw yn eu galw iddo.  Mae’n temtio ac yn denu pobl i beidio cymryd Duw o ddifrif.

Fedrwn i ddim gwared â’r Diafol trwy ei daro â phastwn. Mae’n fwy anodd na hynny.  Mae angen ei wrthwynebu, trwy wrthod ei demtasiynau.  Mae angen gweddio na chaiff yr Un Drwg y llaw uchaf yn ein bywydau.  Mae angen cymryd y frwydr ysbrydol o ddifrif, a dibynnu ar nerth a gras Duw i’n gwneud ni’n bobl ffyddlon iddo.  A diolch am hynny, gan Dduw y mae’r gair terfynol.  Gelyn sydd wedi ei goncro yw’r Diafol, ac mae pawb sy’n credu yn Iesu Grist yn siwr o gael eu gwaredu o’i afael.  Fel y dywed Iago, “Gwrthsafwch y diafol, ac fe ffy oddi wrthych” (Iago 4:7).

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Mehefin

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: