Beth ddigwyddodd?

Gan ein bod ni’n mynd i briodas merch i ffrindiau i ni ym Mhen Llyn ddydd Sadwrn, mae’n rhaid gorffen paratoi’r rhifyn hwn heno, nos Wener (echnos, erbyn i chi ei ddarllen fore Sul).

Ac wrth i mi eistedd wrth ddesg y cyfrifiadur heno, mae’r stori y clywsom gymaint amdani ers wythnos ar fin dod i ben yn ôl pob tebyg. Ar lan afon yn nhref Rothbury, mae heddlu arfog wedi cornelu Raoul Moat, y gwr a laddodd un dyn, ac a anafodd ddynes ifanc a phlismon yn ddifrifol. Bu swyddogion yr heddlu’n chwilio amdano ar hyd yr wythnos. Ac o’r diwedd, daethpwyd o hyd iddo nos Wener. Y gobaith yw y caiff ei ddal heb i’r un ergyd arall gael ei saethu. Beth bynnag a ddigwydd, mae’n amlwg erbyn hyn y bydd popeth drosodd erbyn bore Sul.

Mae’r digwyddiadau hyn eto’n dangos mor rhwydd y gall anawsterau personol a chwalfa deuluol, neu rwyg mewn cartref, arwain at drasiediau mawr. Saethu ei gyn gariad, a lladd ei chariad newydd hi, a wnaeth Raoul Moat ddydd Sadwrn diwethaf. Ac er ein bod yn clywed am bob math o lofruddiaethau ac ymosodiadau ar bobl ddieithr, mae canran uchel o’r troseddau hynny’n dal i gael eu cyflawni’n erbyn perthnasau a theulu, am ba reswm bynnag. Clywsom am achosion trist yma yng Ngogledd Cymru hyd yn oed y dyddiau diwethaf.

Mae’r cyfan yn dangos mor agos atom yw trais a chreulondeb, a hyd yn oed lladd. Mor rhwydd y gall cenfigen a ffrae a chlwyf arwain at weithredu treisgar a dialgar. Mor rhwydd y gall y drwg sydd yn y galon ei amlygu ei hun mewn ymddygiad ciaidd a chreulon sy’n gallu mynd mor bell â lladd mor aml. A hynny ymhlith pobl sydd wedi caru a chyd fyw a mwynhau cwmni ei gilydd o bosibl ar hyd eu hoes.

Diolch am hynny, er gwaetha’r cyfan a glywn am helyntion o’r fath, prin iawn yw’r achosion hyn. Ac eto, maent yn ein hatgoffa o’r angen i weddio dros deuluoedd a phriodasau a pherthynas pobl â’i gilydd o fewn ein cymunedau a’n heglwysi. Gweddiwn y bydd Duw’n gwarchod y perthnasau hyn rhag pob drwg. Gweddiwn y bydd pobl yn gwybod am gariad a thangnefedd, ac am gymod a maddeuant yn eu perthynas â’i gilydd. A phan fo chwalfa, boed i bobl wybod am ras a nerth Duw yng nghanol eu clwyfau emosiynol a’r boen a’r gofid i gyd.

Boed i oleuni’r Efengyl lewyrchu o’r newydd yn y gwledydd hyn, yn llawenydd i bobl pan fo popeth yn hwylus braf, ac yn gysur a gobaith pan fo bywyd ar chwâl. Y mae’r Efengyl yn allu bywiol i iachau briwiau a chlwyfau’r daith, a gras Iesu Grist yn fwy na digon i’n cynnal a’n cryfhau.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Gorffennaf

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: