Dal i gredu

Weithiau, mae ambell air neu ymadrodd yn troi a throsi yn eich pen chi. Ac felly y bu hi i mi efo’r tri gair
bach “dal i gredu” yn ddiweddar.

Yn un peth, dyna yw teitl un o raglenni pnawn Sul Radio Cymru, ac er nad wyf yn llwyddo i’w chlywed bob
wythnos, rwyf wedi clywed digon o’r sgwrsio rhwng Maldwyn Thomaa a’i westeion i werthfawrogi’r seiadu
a rhannu profiad a geir yn y gyfres hon.

Ac fe glywais y geiriau mewn cyswllt arall hefyd; ar y radio eto, ond mewn cân y tro hwn. Yn un o ganeuon
y grwp Beganifs, os cofiaf yn iawn, y ceir y cwestiwn, “Wyt tin dal i gredu mewn duw?” Doeddwn i ddim
wedi clywed y gân ers tro, ac fe ddechreuais droi’r cwestiwn yn fy meddwl. A chwestiwn diddordol ydi o
hefyd. Be wnewch chi ohono heddiw?

Mwya’n y byd y meddyliaf amdano, mwya sicr yr wyf fi nad oes fawr o wahaniaeth sut atebwn ni’r cwestiwn
hwn. Wyt ti’n dal i gredu mewn duw? Be di’r ots? Oherwydd mi fyddwn i’n dadlau nad dyna’r cwestiwn
pwysicaf o bell ffordd.

Cwestiwn pwysicach o lawer, ac un gwerth ei ofyn a’i ateb, fyddai, “Wyt ti’n dal i gredu yn Nuw?” Mae byd
o wahaniaeth rhwng y ddau gwestiwn, gan fod credu mewn duw a chredu yn Nuw yn ddau beth gwahanol
iawn i’w gilydd. Nid yr un peth ydynt o gwbl, ac mae’r ail yn llawer pwysicach na’r cyntaf. Mae pobl yn
addoli a rhoi eu teyrngarwch i bob math o dduwiau, yn cynnwys delwau a phethau ym myd natur,
diddordebau ac arwyr o bob math o fyd chwaraeon ac adloniant ac ati. Mae pobl yn credu mewn duwiau
sy’n ffrwyth eu dychmygu eu hunain, a’r rheiny heb gyswllt o gwbl â’r hyn a ddywed Y Beibl am Dduw.
Gallwn gredu mewn duw sy’n wahanol iawn i dduw rhywun arall.

Ond mae credu yn Nuw yn fater arall. Nid credu mewn unrhyw fath o dduw, ond credu yn Nuw, sef Duw’r
Beibl, Duw a Tad ein Harglwydd Iesu Grist, a’i dangosodd ei hun i ni yn y Cread, a thrwy ei Air ac yn ei Fab,
Iesu Grist. Mae credu yn y Duw hwn yn fater mwy pendant a phersonol o lawer: mae’n berthynas o
ymddiriedaeth yn y Duw byw, y gwir Dduw, yr Arglwydd Dduw ei hun.

Cwestiwn holl bwysig, felly, yw “Wyt ti’n credu yn y Duw hwn sy’n llawn o gariad a thrugaredd a gras?”
Fedrwn ni ddim fforddio anwybyddu’r cwestiwn. Ar bob cyfrif., anghofiwch yr un am ‘gredu mewn duw’.
Y cwestiwn y mae’n werth ei ofyn a’i ateb yw’r un sy’n holi am gredu yn Nuw.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 27 Mehefin

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: