Sgandal

Medi 5, 2010

Does gen i fawr o gydymdeimlad efo’r bobl sy’n cwyno am y sgandal mawr ym myd criced  ar hyn o bryd.  Nid fy mod i’n cymeradwyo twyllo, ond rwyf wir yn ei chael yn anodd deall y syndod a’r sioc y mae pawb yn ei fynegi o glywed am y cyhuddiadau a wnaed yn erbyn rhai o gricedwyr Pacistan. 

Mae llawer o bobl yn cael trafferth fawr i ddeall criced o gwbl.  Mae’n siŵr fod yr honiadau presennol yn ddryswch pur iddyn nhw.  Ond yn syml iawn, mae yna ffordd gywir a ffordd anghywir o daflu pêl criced.  Bob tro y teflir y bêl yn anghywir, mae’r tîm arall yn cael un pwynt.  (Bydd y bobl sy’n deall criced yn sylweddoli fy mod i’n ceisio osgoi’r termau ‘cricedol!’). 

Betio sydd wrth wraidd yr helynt y clywsom amdano’r wythnos ddiwethaf yma.  Mae modd betio am bob math o bethau’n ymwneud â chwaraeon erbyn hyn.  Er enghraifft, pwy sy’n sgorio’r gôl gyntaf mewn gem bel droed, pa geffyl fydd yn ennill ras arbennig, neu pa dim fydd yn ennill gêm griced.  Mae’r achos presennol yn ymwneud â betio ynghylch pryd yn union yn ystod gêm griced y caiff y bêl ei thaflu mewn ffordd anghywir.  Cyhuddir rhai o chwaraewyr Pacistan o daflu’r bêl yn anghywir yn fwriadol ar adeg benodol yn y gêm er mwyn elwa o’r arian betio.  Yng nghanol yr holl drafod, chlywais i neb yn awgrymu mor ynfyd yw betio ynghylch y fath beth o gwbl.  Gallaf ddeall pobl yn betio ynghylch canlyniad gêm, ond onid enghraifft o afael caeth byd betio ar bobl yw eu perswadio i fetio ynghylch yr union funud y gwneir camgymeriad neu y digwydd trosedd ar y cae?  Ac oni ddylai rhywun fod wedi sylweddoli bod caniatáu’r fath fetio cystal â gosod temtasiwn dan drwyn y chwaraewyr i dwyllo?  Wedi’r cwbl, beth sydd haws i fowliwr na thaflu’r bêl yn anghywir pa bryd bynnag y mae’n dewis gwneud hynny?

Nid cyfiawnhau’r twyllo honedig yw hyn.  Ond yn y byd ohoni, pa ryfedd os yw cricedwr, neu unrhyw un arall, yn ildio i’r demtasiwn o dwyllo os oes cyfle amlwg i wneud hynny? 

Nid y colledion a gafodd y bwcis, na’r gwarth a ddygwyd ar griced fel camp yw gwir drasiedi’r helynt hwn.  Bydd y bwcis wedi adennill eu pres mewn dim o dro, ac fe ddaw’r byd criced dros y storm.  Y gwir drasiedi yw bod enw ‘Pacistan’ ers dyddiau’n cael ei gysylltu â sgandal fetio pan ddylai pawb fod yn meddwl am y dioddefaint mawr sydd yn wlad honno oherwydd y llifogydd a barodd y fath ddioddefaint ers mis.  Dyna’r wir storm y dylai’r byd boeni amdani.  Mor fuan yr anghofiwn; a dyna o bosib oedd gwir sgandal yr wythnos ddiwethaf yma!

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 05 Medi