Bargen Orau

Dwi wedi bod yn Stesion Bangor lawer gwaith y blynyddoedd diwethaf yma, ond dim ond i nôl a danfon rhywun.  Fedra i ddim cofio pryd oedd y tro dwytha i mi fy hun fynd ar dren ‘mawr’ (ar wahan i un siwrnai fer o ganol Caerdydd i’r Bae adeg Eisteddfod yr Urdd flwyddyn neu ddwy yn ôl).  Dwn i ddim pam fod hynny chwaith gan fy mod yn eitha sicr y baswn i’n mwynhau taith dren yn fawr.

Mae’n siwr gen i bod pawb sy’n teithio ar dren yn glyfar.  Mae angen bod yn glyfar i sicrhau cael y fargen orau wrth brynu tocyn.  Mae’r prisiau’n amrywio cymaint o dren i dren ar yr un daith.  Be wnewch chi o hyn, er enghraifft?  Mi fum yn holi am bris siwrnai o Barrow i Fangor y diwrnod o’r blaen.  £55 oedd y pris a roddwyd i mi am y tren 6 o’r gloch a ddeuai trwy Gaer.  Roedd hwnnw’n swnio’n ddrud iawn i mi.  Ond rywsut, mi sylweddolais i y cawn i’r un tren o Barrow i Gaer am £5 ac y cawn i ddod o Gaer i Fangor am £15.  Hynny ydi, mi gawn i deithio (ar yr un tren) o Barrow i Fangor am £20.  Pa synnwyr sydd mewn peth felly?  Fe allwn i dalu £55 am rywbeth sydd i’w gael am £20.  Ac mae’n bosib y byddai modd cael pris llai fyth pe byddwn i’n deall y drefn ac yn gwybod lle i chwilio. 

Hen beth cas yw teimlo y gallai rhywun fod yn manteisio arnoch.  Pa degwch sydd mewn trefn sy’n gwneud i rywun dalu dwbl y pris am yr un peth?  Mor braf fyddai gwybod ein bod yn talu pris teg am nwyddau neu wasanaeth?

Diolch byth nad yw Duw’n amrywio’r pris y mae’n ei ofyn gennym am ei ffafr a’i fendith.  Gyda Duw, nid oes raid ofni y bydd y telerau’n newid.  Yr un yw gofynion Duw o hyd, o ddydd i ddydd ac o oes i oes.  Yr un ag erioed yw’r pris sydd i’w dalu am y bywyd tragwyddol.  Nid yw Duw yn gofyn mwy na llai gennym ni heddiw nag a ofynnodd i genedlaethau o’n blaen.  A’r un fydd Duw yn ei ofyn yfory hefyd.  Fydd y pris ddim llai na dim mwy byth.  Gallwn fod yn sicr i ni gael cynnig y fargen orau.

Gallwn fod yn sicr nad oes bargen well i’w chael.  Derbyniwn Iesu Grist yn Waredwr heddiw.  Nid oes mwy na gwell i’w gael.  Y cyfan a ofynnir yw ein bod yn ymddiried yn Iesu i’n gwneud ni’n ddigon da i Dduw.  Dyna’r telerau, ac nid yw Duw’n gwyro oddi wrthynt.  Dyna a ofynnodd gan ei bobl erioed, ac dyna y mae’n dal i’w ofyn.  c ni fydd yn gofyn dim gwahanol yfory chwaith.  Mae wedi addo ei ofal a’i gariad a’i ddiogelwch tragwyddol i bwy bynnag sy’n ymddiried yn ei Fab Iesu.  Does dim angen, a does dim pwrpas, chwilio am fargen well gan nad yw’r pethau hyn i’w cael ond ynddo ef.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 03 Hydref

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: