Campo Esperanzo

‘Estamos bien ên el refugio los 33’.  Dyna, o bosibl, fydd geiriau mwyaf cofiadwy’r digwyddiadau rhyfeddol a welwyd yn Chile’r wythnos ddiwethaf.  ‘Mae’r 33 ohonom yn ddiogel yn y lloches’ oedd y neges a ysgrifennwyd ar y nodyn a anfonwyd o’r dyfnderoedd ar Awst 22. 

Erbyn hyn, codwyd y dynion o grombil y ddaear, ac mae’r gwersyll a drodd yn dref fechan uwchben pwll San José yn gwagio.  Cyn bo hir, fydd neb ar ôl.  Ond mae’n sicr y bydd rhywbeth i nodi mai yno y gwelwyd y ddrama fawr a ddaliodd sylw’r byd.  A phe byddai angen adnod i gofio Campo Esperanza (neu ‘Wersyll Gobaith’), byddwn i’n awgrymu hon o wythfed bennod y llythyr at y Rhufeiniaid.  ‘Oherwydd yn y gobaith hwn y cawsom ein hachub.  Ond nid gobaith mo’r gobaith sy’n gweld.  Pwy sy’n gobeithio am yr hyn y mae’n ei weld?’

Mae Campo Esperanza’n wag.  Does mo’i angen bellach gan fod y dynion wedi dod i’r lan.  Am 69 niwrnod llecyn gobaith oedd y darn tir diffaith hwn.  A gwireddwyd y gobeithion.  Bellach, nid gobeithio, ond diolch a rhyfeddu a llawenhau y mae’r teuluoedd a phawb arall a fu yno.  Ie, pwy sy’n gobeithio am yr hyn y mae yn ei weld?   

Pobl sy’n gobeithio yw Cristnogion.  Dyna ddywed Paul wrthym yn yr adnod hon.  Sôn y mae am y nefoedd a’r bywyd tragwyddol.  Mae’n dweud bod y Cristion wedi cael ei achub trwy Iesu Grist.  Y mae yn ddiogel; y mae ar ei ffordd i’r nefoedd, ac yn sicr o gyrraedd yno.  Ond ddim eto.  Mae’r Cristion yn perthyn i ddau fyd.  Mae’n byw ar y ddaear.  Mae’n derbyn a mwynhau  bendithion gorau’r byd hwn, ac yn gwneud ei orau yn nerth Duw i wynebu ‘dioddefiadau’r presennol’ i gyd.  Ond mae ei lygaid hefyd ar y nefoedd.  Pa mor dda bynnag y bywyd hwn, mae’n gwybod fod Duw wedi addo’r nefoedd i bawb sy’n credu yn Iesu Grist.  Nid yw wedi gweld y pethau hynny.  Ond diolch am hynny, am bethau nad ydym wedi eu gweld y gobeithiwn.

Ryw ddydd, cawn ninnau roi heibio pob gobaith.  Ryw ddydd, cawn adnabod Duw yn llawn.  Ryw ddydd, cawn weld Iesu wyneb yn wyneb.  Ryw ddydd, cawn lawenydd a thangnefedd perffaith.  Fyddwn ni ddim mwyach yn gobeithio am y pethau hynny, ond byddwn wedi eu profi.  Ond ar hyn o bryd, Campo Esperanza’r byd hwn yw ein lle.  A diolch i Dduw ei hun am hynny.   Braint pob Cristion yw mwynhau bendithion Duw yn ei fyd.  Gwnawn hynny yn nerth Duw.  Gwnawn bob ymdrech i wasanaethu Duw ac i wasanaethu ein gilydd, gan ddal ein gobaith yn gadarn yn yr hyn sydd wedi ei addo.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 17 Hydref

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: