Traed o glai

Ddydd Gwener, roedd Wayne Rooney ar ben ei ddigon, wedi derbyn codiad cyflog sylweddol ar ôl cytuno i aros yn Manchester United.  Does gen i ddim bwriad i sôn am hynny heddiw.

Yr un diwrnod, roedd peldroediwr arall, a oedd yn un o chwaraewyr mwyaf dawnus ei genhedlaeth, yn y newyddion hefyd.  Dim ond 43 mlwydd oed yw Paul Gascoigne o hyd, ond daeth ei yrfa i ben flynyddoedd yn ôl oherwydd anaf difrifol i’w goes.  Ac ers hynny, neidio o un helynt i’r llall fu ei hanes.  Roedd wedi ei rybuddio ddechrau’r wythnos ddiwethaf y gallai fynd i’r carchar ar ôl cael ei ddyfarnu’n euog o yfed a gyrru unwaith eto.  Ddydd Gwener, roedd yn ôl yn y ddalfa, wedi ei gyhuddo’r tro hwn o fod â chyffuriau anghyfreithlon yn ei law.

Yn ei ddydd, roedd Paul Gascoigne yn arwr i filoedd o gefnogwyr pel-droed.  Ond ers blynyddoedd, gwelwyd mai traed o glai, a hwnnw’n glai brau iawn hefyd, sydd ganddo.  Dyna’r gwir am bob arwr y mae pobl yn mynnu ei wneud iddynt eu hunain, wrth gwrs.  Ond rywsut, er mawr dristwch, mae’n arbennig o amlwg yn achos Gascoigne.

Fel cymaint o bobl eraill, mae Paul Gascoigne wedi dwyn rhan fawr o’i drafferthion arno’i hun.  Ond ni ddylai hynny olygu na allwn gydymdeimlo ag ef a dymuno y gall mewn rhyw ffordd gael ei fywyd i drefn.  Mor drist yw gweld cysgod gwan o’r seren ddisglair a fu ugain mlynedd yn ôl.

Ond nid yw Gascoigne yn unigryw o bell ffordd.  Mae ein byd yn llawn o arwyr a gwympodd ar dir caled iawn.  Ac nid arwyr yn unig sy’n sefyll ar draed o glai.  Mae chwalfa a llanast mor amlwg ym mhob rhan o’n cymdeithas, a chaledi a dioddefaint o bob math mor gyfarwydd.

Yn nhymor y Diolchgarwch, diolchwn am y bendithion sydd gennym trwy ras Duw.  Ond cyn i’r tymor fynd heibio, cofiwn o’r newydd am bobl y mae eu bywydau yn chwilfriw oherwydd pob math o amgylchiadau a thrafferthion.  Pe na fyddai Paul Gascoigne yn gyn beldroediwr rhyngwladol, prin y byddai neb yn sylwi arno nac yn malio amdano.  Ac un o’r pethau anodd y mae Duw yn ein galw i’w wneud yw malio am bobl yng nghanol eu trafferthion.  Waeth i ni heb â thwyllo ein hunain: y mae ymestyn mewn cariad at bobl yn eu helyntion a’u hanawsterau yn eithriadol o anodd.  Mae’n costio mewn amser ac ymdrech ac arian i’r rhai sy’n mentro ei wneud.  Ond mae gan Gristnogion esiampl ac anogaeth eu Harglwydd i’w hysbrydoli.  At y gwael, yr anafus, y tlawd a’r dirmygedig y daeth yr Iesu, ac ynddo ef y cawn ninnau’r nerth a’r gras i’w efelychu.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Hydref

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: