Nadolig gwyn?

Gallaf ddychymygu Ifas y Tryc a’r arch gwynwr, Victor Meldrew, yn dweud, ‘Sgersli bilif’ ac ‘I don’t believe it’. A phwy allai eu beio o ddeall na chawson ni ‘Nadolig gwyn’?  Bu’r ddaear dan garped gwyn am wythnos gyfan cyn y ’Dolig, a chawsai pawb drafferth i fynd o gwmpas oherwydd yr eira a’r rhew. Roedd pobman yn dal yn wyn ddydd Nadolig. Ond yn swyddogol, doedd o ddim yn ‘Nadolig gwyn’ i ni yng Nghymru. Yn ôl y Swyddfa Dywydd (ac yn bwysicach, yn ôl pob tebyg, y diwydiant gamblo) yr hyn sy’n gwneud ‘Nadolig gwyn’ yw bod eira’n disgyn ar ddydd Nadolig. Nid yw’r ffaith bod modfeddi o eira ar lawr yn cyfrif: mae’n rhaid iddi fwrw eira yn ystod y dydd ei hun. Does wahaniaeth faint o eira sy’n disgyn: mae’r bluen ysgafnaf yn ddigon. Ac o’r herwydd, er gwaetha’r holl eira oedd yn gorchuddio rhannau helaeth o wledydd Prydain, dim ond rhannau o’r Alban ac o Ogledd-ddwyrain Lloegr a gafodd ‘Nadolig gwyn swyddogol’ y tro hwn.

Dyna a gawsom ninnau, wrth reswm, ond bod y cyfan yn dibynnu ar ein diffiniad o’r term. Yn ôl mwy nag un geiriadur, mae’n ‘Nadolig gwyn’ os oes haenen o eira ar lawr. Dyna sy’n gwneud synnwyr, wrth gwrs, ond bod y bwcis a phobl y tywydd wedi rhoi ystyr arall i’r ymadrodd. Mae rhywbeth tebyg wedi digwydd i’r gair ‘efengyl’ (ac i’r Efengyl ei hun). Mae gwahanol bobl yn rhoi ystyr gwahanol i’r gair. Mae rhai’n ei ddefnyddio i gyfeirio at rywbeth sydd yn wir, gan dweud, er enghraifft, ‘Mae’n efengyl i chi’. I eraill, yr ‘efengyl’ yw’r ddysgeidiaeth a roddodd Iesu Grist, a’r egwyddorion yr ydym i geisio eu gweithredu yn ein bywyd bob dydd.

Ond y diffiniad cywir o’r gair ‘efengyl’ yw ‘newyddion da’. Ac ar ddechrau blwyddyn newydd, dowch i ni gofio mai’r newydd da am Iesu Grist fel Gwaredwr ac Arglwydd yw’r efengyl a roddwyd i ni i’w chredu a’i chyhoeddi. Newyddion da am faban bach a aned ym Methlem ddwy fil o flynyddoedd yn ôl. Newyddion da am faban a dyfodd yn ddyn a byw bywyd perffaith, cyn marw ar groes er mwyn delio â phechod pobl fel chi a mi. Yr Efengyl yw’r newyddion da bod ffordd i’w chael at Dduw: ffordd i’r bywyd tragwyddol trwy’r gwaith a gyflawnodd Iesu Grist wrth farw ac atgyfodi. Y newyddion da nad oes raid i ni wneud dim ond credu yn Iesu â’n holl galon er mwyn derbyn maddeuant a chael bywyd tragwyddol.

Pa bynnag ddiffiniad arall a rydd pobl i’r ‘efengyl’, dowch i ni sicrhau ein bod ar ddechrau blwyddyn newydd yn glir ein meddwl yn ei chylch. Y newyddion da am yr Arglwydd Iesu Grist a’i waith yw hon, a’n braint ni fydd parhau i’w chredu a’i chyhoeddi i eraill eleni.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 02, Ionawr 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: