Cam rhy bell

Penderfynodd cynhyrchwyr Eastenders wrando ar lais y gynulleidfa’r wythnos ddiwethaf. Wnes i erioed wirioni ar yr opera sebon hon, ac mae ei storïau a’i chymeriadau’n ddieithr i mi. Ond bydd rhai ohonoch yn gwybod yn iawn am y stori gyfredol sydd wedi achosi cymaint o helynt ers dechrau’r flwyddyn. Yn y stori, fe gollodd gwraig o’r enw Ronnie Branning fabi bach a gafwyd yn farw yn y crud. Ac yna, fe welwyd y fam, mae’n debyg, yn cyfnewid ei babi bach marw am fabi bach a aned i un arall o gymeriadau’r gyfres.

Brawychwyd miloedd o wylwyr gan y stori, a derbyniodd y BBC dros 8,400 o gwynion. Dyna’r mwyaf erioed o gwynion a dderbyniwyd am y gyfres boblogaidd arbennig hon. Mynegodd cymdeithas ‘Sids’ (Sudden Infant Death Syndrome) bryder bod y rhaglen yn gwneud anghymwynas fawr â’r gwaith o helpu pobl i gydymdeimlo â rhieni sy’n ceisio ymgodymu â thrasiedi ‘marwolaeth yn y crud’. Cafwyd cwyno hefyd ar wefan Mumsnet, sy’n cynnig cyngor a chymorth i rieni ynglŷn â magu plant. Ac yng nghanol yr helynt, cyhoeddwyd bod Samantha Womack, yr actores sy’n chwarae rhan Ronnie Branning, i adael y gyfres. Mae hi ei hun yn gwadu bod a wnelo hynny unrhyw â’i hanfodlonrwydd honedig ynghylch trywydd y stori ddadleuol hon.
Ond o ganlyniad i’r holl gwynion, mae cynhyrchwyr y gyfres wedi cyhoeddi y byddan nhw’n dod â’r stori hon i ben yn gynt o lawer nag a fwriadwyd. Roedd i fod i bara am amser hir, ond daw i ben bellach yn y gwanwyn pan gaiff y babi bach ei ddychwelyd i’w rieni.

Mae’n amlwg fod y stori wedi achosi loes i lawer o bobl, yn cynnwys pobl a gollodd fabanod ‘a fu farw yn y crud’. Ond yr un peth da (ac annisgwyl) a ddaeth o’r helynt yw’r sylweddoliad y gall cwyno rhesymol a chywir ddwyn ffrwyth. Mae gan wylwyr hawl i gwyno os ydynt yn credu bod rhaglenni, neu storïau o fewn rhaglenni, yn croesi’r ffin oddi wrth yr hyn sy’n weddus a derbyniol. Ac mae’n dda gweld bod cynhyrchwyr rhaglen mor boblogaidd ag Eastenders yn gorfod camu’n ôl a chydnabod eu bod wedi mynd yn rhy bell yn yr achos hwn.

Byddai’n dda i ninnau fel Cristnogion gofio hyn y tro nesaf y teimlwn yn anghysurus ynglŷn â chynnwys ambell raglen, yn arbennig pan welwn ni’r Ffydd Gristnogol yn cael ei bychanu a’i gwatwar. Does dim rhaid mynd ar ben bocs sebon a rhoi’r argraff ein bod yn cwyno am bawb a phopeth. Ond mae gennym hawl i gwyno, a gallwn fynd â chŵyn yn uniongyrchol at y darlledwyr eu hunain. Pwy a ŵyr beth ddigwyddai pe byddai digon o bobl yn gwneud hynny?

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 09, Ionawr 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: