Tebygrwydd

Hen ystrydeb yw dweud mai gwlad fechan yw Cymru, a bod pawb yn perthyn i’w gilydd ynddi. Dyw hynny ddim yn llythrennol wir wrth gwrs. Ond mae’n syndod mor aml y gwelwn ni gysylltiadau teuluol annisgwyl.

Digwyddodd hynny i mi echdoe wrth sgwrsio am wr bonheddig y bum yn llythyrru ag ef dro’n ôl. Doeddwn i ddim wedi deall ar y pryd ei fod yn perthyn yn agos i deulu yr oeddwn yn ei nabod yn dda. Petawn i’n gwybod am y cysylltiad, byddwn wedi sôn am y teulu hwnnw wrtho yn y llythyrau. Ond doedd dim modd i mi wybod amdano ar y pryd.

Mae’n ddigon anodd gwybod pwy sy’n perthyn i pwy o fewn pentref neu ardal, heb sôn am ddeall y cysylltiad rhwng pobl sy’n byw mewn gwahano, rannau o’r wlad. A chan na welais i erioed mo’r gwr arbennig hwn, fyddwn i ddim wedi gweld unrhyw debygrwydd o ran pryd a ran gwedd i neb o’r teulu, pa mor amlwg bynnag fyddai’r tebygrwydd hwnnw.

Ond beth am y bobl sy’n perthyn i Iesu Grist? Oes modd eu hadnabod hwy? Oes modd dweud pwy sy’n perthyn i’w gilydd am eu bod yn perthyn i’r Iesu? Fe ddylai fod beth bynnag. Nid eu bod yn debyg i’w gilydd o ran pryd a gwedd wrth gwrs. Ond y maen nhw’n debyg mewn ffyrdd eraill.

Maen nhw’n debyg o ran eu cred i ddechrau, gan fod pob aelod o deulu Crist yn credu ynddo ef fel Arglwydd a Gwaredwr bywyd. Ond maen nhw’n debyg hefyd o ran eu hymddygiad, gan fod aelodau’r teulu hwn dan orfodaeth i fyw yn debyg i’r Arglwydd Iesu. Yn un o’i lythyrau, mae’r Apostol Paul yn annog y Cristnogion y mae’n sgwennu atynt i’w efelychu ef, fel y mae ef ei hun wedi efelychu Iesu Grist. A dyna gyfrinach y cysylltiad wrth gwrs. Mae Cristnogion yn debyg i’w gilydd am eu bod oll yn debyg i Iesu Grist.

Nid bod hynny, wrth reswm, bob amser mor amlwg ag y dylai fod. Gweiniaid ydym ni. Pechaduriaid ydym ni. Ac oherwydd hynny, rydym yn gwneud pethau na ddylem. Ond wrth i ni afael o ddifrif yn y dasg o efelychu’r Iesu yr ydym wedi rhoi rhoi ein ffydd ynddo, fe ddown trwy ras Duw yn debycach iddo. Ac wrth i ni ddod yn debycach iddo ef, fe ddown hefyd yn debycach i’n gilydd o fewn ei deulu. Ac wrth i gariad a thrugaredd a maddeuant Iesu Grist gael eu hadlewyrchu yn ein bywydau ni, fe ddylai pobl eraill ein hadnabod fel ei ddilynwyr ef.

Gweddiwn am gael bod yn fwy tebyg iddo. Ac yn ei nerth, mynnwn efelychu Iesu Grist bob dydd, fel y gwêl pawb i bwy yr ydym yn perthyn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Chwefror, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: