Y canlyniad sicr

Nôl at fater y Refferendwm dwi’n dod yr wythnos hon, a’r bleidlais gref a gafwyd o blaid y Cynulliad. Roedd y canlyniad a gafwyd ddydd Gwener yn well na’r disgwyl, gyda phob sir, ar wahân i Sir Fynwy, yn gadarn o blaid. Ond o gofio cefndir hanesyddol y sir honno, roedd y canlyniad yno hefyd bron cystal â phleidlais ‘Ydw’ gan mai trwch blewyn yn unig oedd ynddi. Roedd yn ddiwrnod hanesyddol (hyd yn oed os na sylweddolodd y Daily Post hynny, gan mai carcharu John Gizzi am ddod â chyffuriau i Ogledd Cymru oedd prif stori’r papur hwnnw, er mawr cywilydd).

Roedd yn chwith gen i beidio cael aros ar fy nhraed yn hwyr nos Iau i glywed canlyniad y bleidlais gan mai bore Gwener oedd y cyfrif yn digwydd y tro hwn. Oherwydd hynny, gwrando yma ac acw, ar radio’r car neu mewn ambell i dy, y bum i. Doedd gen i ddim syniad beth i’w ddisgwyl er bod yr arolygon barn wedi awgrymu bod yr ‘Ydw’ ar y blaen yn weddol gyfforddus. Ond yn fuan iawn, wedi clywed y canlyniadau cynharaf, a deall bod Sir Ddinbych a Wrecsam ill dwy wedi pleidleisio “Ydw”, roedd hi’n amlwg beth fyddai’r canlyniad terfynol, diolch am hynny.

Mae elfen felly i’r Ffydd Gristnogol hefyd, gan fod y canlyniad terfynol yn amlwg er bod y frwydr yn parhau. Roedd hynny’n wir am fywyd a gwaith yr Arglwydd Iesu Grist. Daeth i’r byd i achub pechaduriaid trwy farw drostynt ar Galfaria. Ceisiodd y diafol ei demtio a’i rwystro rhag gwneud y gwaith hwnnw. Ac er bod y frwydr yn real, a’r temtasiwn i gefnu ar y llwybr oedd i’w arwain i Galfaria yn real, roedd hi’n amlwg o’r dechrau pwy fyddai’n ennill y dydd. Roedd hi’n amlwg y byddai Iesu yn gwneud yr hyn y daethai i’r byd i’w wneud.

Ac mae’n wir hefyd amdanom ninnau sydd wedi credu yn Iesu Grist. Trwy ffydd yn Iesu, fe gawsom addewid y bywyd tragwyddol. Mae hynny’n golygu y byddwn ni ryw ddydd yng nghwmni Iesu ei hun, heb na gwendid na bai yn agos atom. Mae’n anodd dychmygu hynny ar hyn o bryd, a bod yn onest, gan mai brwydr yw’r bywyd Cristnogol yn erbyn drygioni ac yn erbyn ein gwendidau ein hunain. Cawn ninnau ein temtio i gefnu ar lwybrau Duw; ac yn wahanol i’r Iesu, yr ydym ni’n baglu a syrthio yn aml. Ond neges fawr yr Efengyl yw bod maddeuant am bob methiant i’r rhai sy’n ymddiried yn Iesu Grist. Oherwydd gras Duw, mae’r canlyniad yn gwbl sicr, gan na all dim ein gwahanu oddi wrth gariad Duw yn Iesu Grist. Unwaith y bu farw Crist drosom ac yr atgyfododd, mae’r ffordd yn glir at Dduw i bawb sy’n cyfaddef bai ac yn credo ynddo. Pa mor arw bynnag yw’r llwybr, a pha mor aml bynnag y syrthiwn, mae gras yn golygu bod y canlyniad terfynol yn gwbl sicr.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 06 Mawrth, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: