Dangos Iesu

Ddwywaith yr wythnos ddiwethaf fe wyliais y bwletin tywydd ar y teledu a sylweddoli wedyn nad oedd gennyf syniad pa fath o dywydd i’w ddisgwyl drannoeth. Ac ar y ddwy ffrog oedd y bai.

Mae’n bosibl mai’r un ferch oedd yn cyflwyno’r bwletin y ddau dro. Ond ein ty ni, beth bynnag, yr oedd y gri’r ddau dro: ‘Be mae hi’n wisgo?’ Ffrog las a du a gwyn a melyn oedd y gyntaf a rhywbeth du a choch a gwyn oedd yr ail. Peidiwch â gofyn i mi fanylu mwy na dweud bod y ddwy ferch fel petaen nhw’n gwisgo darnau o frethyn sgwarog wedi eu rhoi yn sownd wrth ei gilydd. Y cwbl a wn i yw ein bod wedi rhoi mwy o sylw i’r ffrogiau nag i’r hyn a ddywedai’r genod am y tywydd. Bosib iawn mai arnom ni oedd y bai am hynny.

Ond fe wnaeth i mi sylweddoli o’r newydd mor rhwydd y medrwn ninnau yn yr eglwysi fod yn fwy amlwg na’n neges. Mae gennym neges arbennig i’w chyhoeddi yn yr Efengyl. Mae’n bwysicach o lawer nag unrhyw fwletin tywydd. Bydd pobl ar eu colled o beidio clywed yr Efengyl a gweithredu arni. Ac felly, fe ddylem wneud pob ymdrech i gyhoeddi hon i’r holl fyd.

Ond mor rhwydd yw i ni dynnu sylw atom ni’n hunain yn y gwaith hwn. Y neges yw’r peth pwysig. Yr Arglwydd Iesu Grist ei hun sydd i fod yn amlwg. Dweud amdano ef yw ein gwaith ni. Arno ef y mae’r sylw i fod.

Ond fe lwyddwn i ddod rhwng y gwrandawr a’r neges. Rywsut, mae’r sylw arnom ni, ac nid ar Iesu. Ac yn aml iawn, ein gwisg sydd ar fai. Nid ffrog na siwt, nac unrhyw ddilledyn arall o ran hynny, ond ein hymddygiad. Oherwydd fe all ymddygiad anghywir, ac annheilwng o Dduw, rwystro pobl rhag cymryd sylw o’r Efengyl y ceisiwn ei chyhoeddi.

‘Be mae o’n ei wneud?’ yw’r gri pan yw Cristnogion yn gwneud rhywbeth sy’n anghyson â dysgeidiaeth ac esiampl Iesu Grist. Ac os digwydd hynny, fydd pobl ddim yn debygol o gymryd sylw o’r hyn a ddywedwn am yr Efengyl.

Ac mor bwysig hefyd yw ein bod yn dangos Iesu, yn hytrach na’n dangos ein hunain. Mae hynny’n wir hefyd pan fyddwn ni’n gweithredu’n ffyddlon iddo. Mae ein gweithredoedd da, meddai Iesu, i fod i ogoneddu ein Tad sydd yn nefoedd yn hytrach na thynnu sylw atom ni’n hunain. Nid pwy ydym ni, neu beth a wnawn ni sy’n cyfrif, ond pwy yw Iesu a beth y mae ef wedi ei wneud. Yn y cyfan a wnawn ni ac a ddywedwn ni, boed i bobl eraill weld Iesu Grist a rhoi iddo’r clod a’r mawl am ei gariad mawr tuag atom.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Mawrth, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: