Cwrs Coleg y Bala

Cwrs Coleg y Bala

i blant 8-12 oed

Mai 20-22

Bydd cyfle i blant yr Ysgol Sul (Blwyddyn 3-6) fynd i aros yng Ngholeg y Bala eleni eto.  Bydd plant yr Ofalaeth yn rhannu’r penwythnos gyda phlant Llanrug a Bethel.  Byddwn yn aros yno o nos Wener tan ar ôl cinio ddydd Sul. 

Mae hwn yn gwrs poblogaidd iawn bob blwyddyn, ac mae’n bwysig ein bod yn cael gwybod mor fuan â phosibl pwy sydd eisiau mynd arno.  Fe all llefydd fod yn brin ac mae’n bosibl na fydd lle ar ôl os gadewch chi bethau’n rhy hir cyn ymateb.

Rhowch eich enw i’r Gweinidog ar unwaith os ydych eisiau dod.  Bydd angen llenwi ffurflen a thalu £10 o flaendal.  Bydd yr Ysgol Sul yn rhoi cyfraniad at y gost i bob plentyn, ac felly £30 fydd y gost i’r plentyn.

Mae gostyngiadau i ail blentyn o’r un teulu, ac i deuluoedd sy’n hawlio budd-daliadau.

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: