Mul

‘Doeddwn i ddim yn awyddus i bregethu am yr asyn’, meddai ffrind i mi wrthyf y diwrnod o’r blaen. Wedi bod yn meddwl am bregeth ar gyfer Sul y Blodau oedd o. Diolch am hynny, roedd o’n sylweddoli nad yr asyn oedd y peth pwysicaf yn y stori, ac fe lwyddodd i baratoi ei bregeth, a gobeithio y caiff hwyl ar ei thraddodi heddiw.

Hyd y gwyddon o’r hyn a ddywedir yn yr efengylau, chafodd y disgyblion ddim trafferth efo’r asyn. Fe anfonodd Iesu ddau o’i ddisgyblion i Fethphage i nôl yr asyn. Doedd neb wedi marchogaeth arno cyn hynny, meddai Marc wrthym yn ei efengyl, ond fe lwyddodd y disgyblion i ddod ag o at Iesu, ac fe eisteddodd Iesu arno a marchogaeth i Jerwsalem. Mae’r Brenin yn dod i’w ddinas, ac mae’r asyn hyd yn oed yn ildio iddo.

Ond mor wahanol i’r syniad arferol sydd gennym am yr asyn yw hynny, a ninnau wedi arfer siarad am bobl sy’n ‘styfnig fel mul’. Ac nid syniad newydd mo hwnnw chwaith, gan fod y Salmydd ganrifoedd lawer yn ôl wedi sôn am y ‘march a mul direswm y mae’n rhaid wrth ffrwyn a genfa i’w dofi cyn y dônt atat’. Sôn am y mul a wnaeth y Salmydd er mwyn rhybuddio pobl rhag bod yn debyg i’r creadur hwnnw: ‘Paid â bod fel march neu ful’ (Salm 32:9).

‘Hyfforddaf di a’th ddysgu yn y ffordd a gymeri’, medd y Salmydd. Mae’r ffordd honno, fel y dengys y Salm, yn golygu cydnabod ein pechod ac ymddiried yn yr Arglwydd. Ond yn eu styfnigrwydd, mae llawer yn gwrthod gwneud hynny, gan fod yn amharod i gyfaddef bai a mynnu ymddiried ynddyn nhw eu hunain yn hytrach nag yn yr Arglwydd.

Ac er ei holl swn wrth groesawu Iesu Grist i’r ddinas, roedd tyrfa Sul y Blodau yn ddigon tebyg i’r mul styfnig y soniodd y Salmydd amdano. Fe weiddodd y bobl, ’Hosanna’, ond cyndyn iawn oedden nhw i bwyllo ac ystyried pa fath o frenin a ddeuai atynt ar gefn yr asyn. Roedd ganddyn nhw eu syniadau, a doedd yna ddim a ddywedai nac a wnai Iesu a fyddai’n gwneud iddyn nhw ailystyried. Roedden nhw’n disgwyl Mesiea nerthol a fyddai’n arwain y genedl i ryddid, ac yn glynu wrth y syniad hwnnw. Er i Iesu egluro ei fod wedi dod i wasanaethu yn hytrach na chael ei wasanaethu, doedd y dyrfa ddim yn barod i dderbyn hynny. Ac oherwydd y styfnigrwydd hwn, fe drodd y dyrfa yn ei erbyn cyn diwedd yr wythnos.

Gwyliwn rhag y styfnigrwydd a wna i ninnau wrthod ufuddhau i alwad Iesu i droi ato mewn edifeirwch a ffydd. Mae’n dangos i ni ffordd ddiogel i’w chymryd; ac fel dywed y Salm, ‘gwyn ei fyd’ y sawl sy’n ei dilyn.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 17 Ebrill, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: