Pasg Perffaith

Welsoch chi hysbyseb diweddaraf Marks and Spencer ar y teledu? Mae’r siop enwog yn addo’r Pasg Perffaith i’w chwsmeriaid eleni. A beth sy’n gwneud peth felly? Wel yn ol M&S, tri pheth: byns y Grog (hot cross buns), cig oen a wyau siocled! Ac fel y byddech yn disgwyl gan gwmni mor enwog am ei fwyd safonol, mae rhywbeth arbennig am y tri pheth. Cranberries a sultanas yn y byns; stwffin garlleg a rosmari efo’r cig; a chnau a cranberries ar ben yr wy siocled! Mmm … blasus iawn.

Ond er cystal y danteithion, go brin y gall y cwmni gyfiawnhau’r honiad mai dyna sy’n gwneud y `Pasg Perffaith’. Gwelais yr hysbyseb am y tro cyntaf echnos, nos Wener y Groglith. Ond yng nghanol dathliadau’r Pasg, mae’n anodd iawn meddwl mai ar silffoedd M&S, nac unrhyw siop arall, y cawn ni Basg Perffaith. Byddwn i – a phawb arall ohonoch, gobeithio – yn dadlau ein bod yn fwy tebygol o ganfod peth felly yn nysgeidiaeth a dathliadau’r Eglwys Gristnogol. Ac wrth ddod ynghyd Pr oedfaon heddiw, gweddiwn y gwelwn ni ryfeddod y Pasg ac y profwn beth o lawenydd yr Wyl. Oherwydd mae a wnelo’r Pasg Perffaith 5’r Arglwydd Iesu Grist, a’i fywyd a’i farwolaeth a’i atgyfodiad.

Ond y syndod yw bod hysbyseb M&S mor agos ati wedi’r cyfan! Yn fwriadol neu beidio, mae’r hysbyseb yn ddameg fechan. Mae’n cychwyn efo byns y Grog. Ers canrifoedd, bu’r groes ar ben y byns yn arwydd o groes yr Arglwydd Iesu. Hyd yn gymharol ddiweddar, dim ond adeg y Pasg y byddai’r byns hyn i’w cael. Ond er bod modd eu prynu bellach ar hyd y flwyddyn, mae’r groes fechan yn dal i atgoffa’r cyfarwydd am groes Calfaria.
Wrth symud ymlaen at y cig oen, mae dameg yr hysbyseb yn ein hatgoffa am yr Un a fu ar y groes honno, sef Iesu, gwir Oen y Pasg, ‘Dacw Oen Duw’, meddai loan Fedyddiwr amdano ar ddechrau gweinidogaeth Iesu. Ac ar y groes, mae’r Oen hwn yn cael ei wneud yn aberth dros bechod y byd. Roedd holl ebyrth cyfnod yr Hen Destament wedi cyfeirio ymlaen at aberth Iesu Grist. Iesu yw gwir Oen Duw sy’n marw dros eraill, gan gymryd ei gosbi yn eu lle.

Ac wrth orffen gydag wy siocled, daw’r ddameg a ni at fuddugoliaeth Sul y Pasg. Roedd yr wy, mae’n debyg, yn symbol o fywyd newydd ymhell cyn i Gristnogion ei fabwysiadu. Ond yn y traddodiad Cristnogol, arwydd yw’r wy Pasg o Atgyfodiad Crist a’i fywyd newydd.

Mewn gwirionedd, onid dyna’r union bethau sy’n gwneud Pasg Perffaith? Croes Calfaria; Crist, Oen Duw yn marw arni; ac Atgyfodiad Iesu o’r bedd. Os mai dyna ystyr y Pasg i chi, dathlwch yn llawen heddiw. Plygwn yn edifeiriol wrth y groes, gan gydnabod mai trosom ni y bu Iesu farw. Diolchwn bod Iesu, am ei fod yn ein caru gymaint, wedi mynnu mynd Pr groes a dioddef drosom. A Ilawenhawn wrth gofio a chyhoeddi o’r newydd ei fod wedi gorchfygu angau a dod yn ol yn fyw. Gorfoleddwn yn y maddeuant a’r bywyd newydd a gawn trwyddo. Ie, dyna yw perffeithrwydd y Pasg.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 24 Ebrill, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: