Y dechrau a’r diwedd

Llwyddodd Boris Johnson i gorddi’r dyfroedd unwaith eto’r dydd o’r blaen.  Yn ôl Maer Llundain, roedd y briodas ddydd Gwener yn ymarfer perffaith ar gyfer y Gemau Olympaidd a gynhelir yn y ddinas y flwyddyn nesaf!  Roedd y Maer yn eithriadol falch fod popeth wedi mynd mor rhwydd ar ddiwrnod a ystyriai ef yn ‘dry run’ ar gyfer y     Gemau.  Cafodd ei feirniadu gan rai am ddweud y fath beth, am ei fod, am wn i, yn rhoi’r argraff bod y Gemau’n bwysicach na’r briodas frenhinol.  Doedd y Maer ddim yn bwriadu bod yn feirniadol, mae’n siwr. 

Y briodas oedd y stori fawr echdoe.  Mewn gwirionedd, roedd y papurau newydd a’r sianelau teledu’n gwneud eu gorau i’n perswadio mai dyna’r peth pwysicaf a ddigwyddodd yn unrhyw le’n byd y diwrnod hwnnw.  Onid doedd llygaid y byd, medden nhw, ar y briodas a’r dathliadau?  Ond pa ryfedd bod Boris Johnson yn meddwl am y Gemau Olympaidd?  Wedi’r cwbl, mae wedi bod yn paratoi ar eu cyfer ers blynyddoedd bellach.  Roedd yn gwbl naturiol ei fod am weld sut y byddai’r ddinas yn delio â’r holl dyrfaoedd.

Mae’n rhwydd iawn cydymdeimlo â Boris Johnson y tro hwn.  Nid bod arno angen ein cydymdeimlad chwaith, gan nad yw’n debygol o golli llawer o gwsg oherwydd ychydig o feirniadaeth.  Ond gallwn gydymdeimlo ag ef am ei bod mor rhwydd i bawb ohonom osod ein ddiddordebau ein hunain, a mwy na hynny hyd yn oed, ein gosod ni ein hunain yng nghanol y stori’n aml.

Mae’n hen, hen demtasiwn i bobl Iesu Grist eu gosod eu hunain, yn hytrach na’r Arglwydd Iesu, yn y canol.  Iesu Grist sy’n bwysig.  Ei anrhydedd ef yw’r peth mawr.  Ond mor rhwydd yw i ni feddwl mai fel arall y mae hi, ac mai ein henw da a’n hanrhydedd ni sy’n cyfrif.  Gallwn feddwl mwy am ein llwyddiant ni ein hunain yn y gwaith nag am anrhydedd y Gwaredwr.  Mae’r sylw yng ngwaith yr eglwys i fod ar yr Arglwydd Iesu Grist ac nid arnom ni na neb arall.

Gofalwn nad oes dim yn cael mwy o sylw na’r Gwaredwr.  Gofalwn mai amdano ef yr ydym yn sôn bob amser.  Ef yw’r Alffa a’r Omega, y dechrau a’r diwedd.  Ef yw dechrau a diwedd yr Efengyl, dechrau a diwedd yr eglwys, a dechrau a diwedd bywyd ei bobl. 

Yr Arglwydd Iesu Grist yn y canol.  Felly y dylai fod.  A thrwy ras, felly gobeithio y mae hi yn ein plith.  Mae bri ar waith yr eglwys pan yw Iesu’n canol.  Pan gaiff Crist ei ganmol a’i gyhoeddi, mae gobaith i waith mawr y Deyrnas lwyddo.  Duw yn ei drugaredd a sicrhao na fydd dim yn tynnu ein sylw oddi ar Iesu, na dim yn mynd â’n bryd rhagor na dweud amdano a gwneud yn dda er ei glod.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Mai, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: