Cydnabod bai

Mae’n anodd cydymdeimlo efo rhai pobl hyd yn oed pan ydyn nhw’n mynnu eu bod yn ddiniwed ac yn cael cam.  Roedd hynny’n sicr yn wir yr wythnos ddiwethaf wrth i ni glywed am ddau ddyn gwahanol iawn i’w gilydd ar lawer ystyr: y naill yn gymharol ddinod o Sir Benfro, a’r llall yn fyd enwog o Serbia.

Cafodd John Cooper ei garcharu am oes am lofruddio pedwar o bobl ac am gyflawni nifer o droseddau difrifol eraill.  Ond wrth i’r barnwr ei ddedfrydu, roedd Cooper yn gweiddi ar ei draws ac yn mynnu ei fod yn ddieuog a’i fod wedi cael cam yn y llys.  O gofio difrifoldeb y troseddau, a bod y rheithgor wedi ei ddyfarnu’n euog o’r holl gyhuddiadau yn ei erbyn, anodd iawn oedd cydymdeimlo ag o.

Roedd yr un mor anodd cydymdeimlo â Ratko Mladic, y cyn arweinydd milwrol Serbaidd a gafodd ei ddal wedi cyfnod o un mlynedd ar bymtheg ar ffo.  Ymysg y troseddau y cyhuddwyd Mladic ohonynt gan Lys Troseddol y Cenhedloedd Unedig y mae llofruddio 8,000 o ddynion a bechgyn yng nghyflafan Srebrenica yn 1995 yn ystod y rhyfel yn Bosnia.  Roedd ei deulu a’i gyfreithwyr yn mynnu nad yw Mladic yn ddigon iach i allu sefyll ei brawf gerbron y Llys Rhyngwladol yn Yr Hague yn Yr Iseldiroedd.  Mae’r ddadl honno wedi ei gwrthod erbyn hyn, a da hynny.  Gwael neu beidio, dylai’r gwr hwn sefyll ei brawf gan mor ddychrynllyd y troseddau y caiff ei gyhuddo ohonynt.

A derbyn bod angen i Ratko Mladic ddod gerbron y Llys i’w amddiffyn ei hun, mae’r ddau achos yn dangos mor gyndyn yw pobl o gydnabod bai.  Yn ôl pob tystiolaeth, mae John Cooper yn wr hynod o beryglus ac yn euog o droseddau erchyll, ac eto, mae’n mynnu iddo gael cam.  Mae Mladic yntau’n mynnu ei fod yn ddieuog er gwaethaf pob tystiolaeth honedig yn ei erbyn. 

Ond ni ddylai ymateb Cooper na Mladic ein synnu chwaith.  Oherwydd, onid un o’r pethau mwyaf naturiol i bechaduriaid yw gwrthod cydnabod beiau.  Mae gwadu cyfrifoldeb am bob math o droseddau yn dod yn naturiol iawn i bobl.  A’r gwir plaen yw mai felly y mae’r rhan fwyaf os nad bawb ohonom ninnau. Nid ydym ni, wrth reswm, yn euog o’r troseddau y cafodd Cooper a Mladic eu cyhuddo ohonynt.  Ac eto, onid yw’r un duedd i wrthod cydnabod bai ynom ninnau?  Onid ydym ninnau’n barod i hel esgusodion, ac yn chwilio am bob math o ffyrdd i’n cyfiawnhau ein hunain?  Un o’r pethau anoddaf oll yw cydnabod bai.  Mae’n anodd yn ein hymwneud â’n gilydd ac â phobl eraill, ac yn ein hymwneud â Duw.  Ond gwyn ei fyd y sawl sy’n cael gras i wneud hynny.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 29 Mai, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: