Dim ond un

Dwy ras. A dim ond un yn rhedeg yn y naill a’r llall.

Draw yn Zurich, doedd dim angen i Sepp Blatter gnoi ei ewinedd wrth ddisgwyl canlyniad y bleidlais. Fo oedd yr unig ymgeisydd yn etholiad Llywyddiaeth FIFA, y corff sy’n rheoli pêl droed ar draws y byd. Wrth i gynrychiolwyr 208 o gymdeithasau pêl droed cenedlaethol fwrw eu pleidlais, doedd dim angen i Mr Blatter ddweud na gwneud dim, ond eistedd nôl yn braf i ddisgwyl awr fawr ei ail osod yn ei swydd.

Ac yn San Steffan, Huw Jones oedd yr unig ymgeisydd am swydd Cadeirydd S4C. A dyna lle’r oedd o’n cael ei holi gan gyd-gyfarfod y Pwyllgor Materion Cymreig a’r Pwyllgor Diwylliant a Hamdden. Un aelod ar ôl y llall yn ei holi’n fanwl am ei brofiad a’i gymwysterau a’i wleidyddiaeth a’i ddiddordebau a phob math o bethau eraill. Ac wedi awr a mwy o gyfweliad (y digwyddais weld ailddarllediad ohono ar BBC Parliament nos Iau) fe’i penodwyd yn Gadeirydd Awdurdod y Sianel am y pedair blynedd nesaf.

Ddydd Iau diwethaf, a hithau’n Ddydd Dyrchafael, roedd yr Eglwys Gristnogol yn dathlu dyrchafiad pwysicach o lawer na’r hyn a ddigwyddodd i Sepp Blatter neu Huw Jones. Gellid dweud mai un oedd yn y ras hon hefyd, gan na allai’r hyn a ddigwyddodd i Iesu ddeugain niwrnod wedi’r Pasg fod wedi digwydd i neb arall. Mae’r hanes yn gyfarwydd amdano’n cael ei godi oddi ar y ddaear yng ngŵydd ei ddisgyblion, ac yn diflannu o’u golwg ar gymylau’r nef.

Fedrai hynny ddim bod wedi digwydd i unrhyw un arall. Dim ond Iesu oedd yn gymwys i gael ei ddyrchafu fel hyn i’r nefoedd. Roedd Duw’n dangos i’r disgyblion fod Iesu wedi ei fodloni yn llawn, ac wedi gorffen y gwaith a roed iddo i’w wneud. A dim ond am Fab Duw y gellid dweud y byddai’n dod yn ôl ryw ddydd fel y gwelwyd ef yn cael ei gymryd i’r nef.

Fe ddyrchafwyd Iesu i’r nef i eistedd ar ddeheulaw Duw. Fe’i dyrchafwyd yn Frenin, i deyrnasu. Fe’i dyrchafwyd yn Farnwr, i ddod eto ryw ddydd i farnu’r byw a’r meirw. Dim ond ef sy’n gymwys i’r gwaith. Y mae ei gymwysterau’n amlwg i’r byd i gyd eu gweld. Oherwydd wrth i’r dyn hwn farw ar Galfaria (gan gyflawni’r hyn a ddywedodd amdano’i hun, y byddai’n rhoi ei einioes dros ei gyfeillion), a dod yn ôl yn fyw, mae’n dangos yn glir iawn nad dyn yn unig ydyw. Mae’r Atgyfodiad yn dangos mai Mab Duw yw hwn. Ac mae’r Dyrchafael yn cadarnhau hynny drachefn, gan roi sicrwydd i ni fel Cristnogion fod yr Un y credwn ynddo yn deilwng o’n mawl a’n haddoliad.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 05 Mehefin, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: