Eiddigedd mawr

Mae prif wyliau’r Eglwys Gristnogol yn gwneud i mi ryfeddu a diolch a llawenhau wrth gofio’r hyn a wnaeth Duw drosom.  Dyna gyhoeddiad syfrdanol y Nadolig am y Duw mawr yn dod i’n byd mewn plentyn bach.  A dyna hanes rhyfeddol y Pasg wedyn am yr Arglwydd Iesu Grist yn rhoi ei fywyd yn aberth drosom ar y pren ac yn dod yn ôl o’r bedd yn fyw.  Mae’r cyfan yn gwneud i ni fod eisiau moli a chanmol a charu Duw.

Ond y Sulgwyn, yn fy mhrofiad i o leiaf, yw’r unig un o’r gwyliau sy’n gwneud i mi fod yn eiddigeddus o’r bobl oedd yn rhan o’r stori fawr. 

Gallaf ddarllen hanes y Nadolig heb deimlo’n eiddigeddus o’r bugeiliaid na’r doethion nac unrhyw un arall o gymeriadau’r stori.  Ac yn sicr ddigon, does yna ddim math o genfigen at y disgyblion a welodd eu harweinydd a’u hathro’n cael ei fradychu a’i draddodi i’w groeshoelio.  Ond fedraf fi ddim meddwl am y Sulgwyn heb deimlo’n eiddigeddus o’r apostolion sydd yng nghanol y stori a adroddir i ni yn ail bennod Llyfr yr Actau.

Mae’r hanes yn gyfarwydd i bawb sy’n gwybod unrhyw beth am ddechreuad yr Eglwys.  Ar Ddydd y Pentecost, daeth yr Ysbryd Glân at ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist mewn ffordd ddramatig a chynhyrfus iawn.  Clywyd sŵn mawr fel gwynt; gwelwyd rhywbeth tebyg i dafodau tân yn disgyn ar bob un ohonynt; llanwyd hwy â’r Ysbryd Glân; a dechreusant siarad am Dduw a’i waith mewn ieithoedd nad oeddent yn gyfarwydd â hwy.  Mae’r cyfan yn gyffrous dros ben. Ond  er mor gyffrous y pethau hyn, nid dyna pam yr wyf yn eiddigeddus o’r bobl hyn a’u profiad ar y Pentecost.  

Mae’r rheswm dros f’eiddigedd i’w weld yn nes ymlaen yn yr hanes.  Wedi i Pedr bregethu ar Ddydd y Pentecost, fe ddigwyddodd rhywbeth arbennig iawn; rhywbeth oedd yn arwydd o’r hyn oedd i ddigwydd wedyn dros y canrifoedd.  Wedi gwrando ar Pedr, fe ddaeth pobl dan argyhoeddiad mawr fod rhaid iddynt droi at Iesu Grist.  Ac fe ddaeth oddeutu tair mil o bobl i gredu’r diwrnod hwnnw.

A dyna’n syml iawn pam yr wyf mor eiddigeddus.  Cafodd y rhain y  fraint o weld tair mil o bobl yn dod i gredu yn Iesu Grist mewn un diwrnod! Tair mil o bobl yn dod yn Gristnogion yn yr un lle mewn un dydd.  Dychmygwch y llawenydd os byddem ni’n cael y fraint o weld peth tebyg.  Gweddïwn heddiw i’r Ysbryd Glân gael ei roi mewn nerth; iddo ddod atom ac arnom, i’n gwneud yn dystion effeithiol i’r Arglwydd Iesu; ac iddo weithio trwom i ddod â thyrfa fawr o bobl i gredu yn y Gwaredwr.  Dan arweiniad ac yn nerth yr Ysbryd Glân, mae pethau mawr yn bosibl.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 12 Mehefin, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: