Tynnu llygaid

Mae yna bethau annisgwyl yn digwydd yn ein hardal ni ein hunain ar brydiau, hyd yn oed mewn lle mor heddychol â Chwm-y-glo. Ac mae angen i ni fod yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd.

Wrth gwrs, mae’n rhaid i mi ddweud hyn yn ofalus iawn, rhag eich dychryn a gwneud i chi feddwl bod yna gannoedd o gathod dall yn crwydro’r fro erbyn hyn. Mewn dau le gwahanol yr wythnos ddiwethaf (Cwm-y-glo oedd un ohonyn nhw) fe welais i, gefn dydd golau, gang o ddynion yn rhwygo llygaid cathod a’u tynnu o’u gwraidd. A chredwch neu beidio, er bod digon o bobl yn gweld y peth yn digwydd, wnaeth neb ddim o gwbl i geisio eu rhwystro.

Roedd gan y dynion reswm dros dynnu’r llygaid cathod. Mae’n bosib eu bod nhw am ail darmacio’r ffordd, a hynny’n golygu bod rhaid codi’r llygaid cathod o ganol y lôn cyn dechrau. Neu efallai bod yr hen lygaid wedi gwisgo, a bod angen gosod rhai newydd yn eu lle. Beth bynnag y rheswm, mae’n siŵr y bydd rhai newydd wedi eu gosod cyn bo hir gan fod y rhain mor bwysig o ran diogelwch y ffordd. Dyfais syml ond effeithiol iawn yw’r llygaid cathod sy’n adlewyrchu golau’r car yn nhywyllwch nos, gan ddangos canol y lôn a helpu cadw’r cerbydau, a phawb sy’n teithio ynddyn nhw, yn ddiogel.

Mae adnodau a gwirioneddau’r Beibl yn debyg i’r llygaid cathod gan eu bod yn help i’n cadw ar y llwybr diogel. Maen nhw yno i ddangos ffyrdd Duw i ni. O gadw’n golwg arnynt a’u dilyn, mae gobaith i ni gerdded y llwybrau y mae Duw’n dymuno i ni eu cerdded. Mae dilyn y llwybr yn anodd, os nad yn amhosib, heb gymorth y gwirioneddau hyn. Deddfau Duw a geiriau Iesu Grist yw’r canllawiau ar gyfer bywyd duwiol y Cristion.

Ond nid y deddfau a’r geiriau moel chwaith! Dyw’r llygaid cathod o ddim help i neb heb i olau’r cerbydau ddisgleirio arnynt. Ac mae geiriau’r Beibl yn farwaidd hefyd heb i oleuni Ysbryd Glân Duw ddisgleirio arnynt. Gallwn wybod y geiriau a bod yn gyfarwydd â’r adnodau; ond er mwyn iddynt fod yn ganllawiau ac yn rheol i’n bywydau, mae’n rhaid i’r Ysbryd Glân eu goleuo i’n deall ac i’n calonnau ni. Yr Ysbryd Glân sy’n gwneud y geiriau hyn yn fyw i ni, ac yn dangos eu gwerth a’u perthnasedd i’n bywydau ni ein hunain.

Ac yn wahanol i lygaid cathod y ffordd sy’n treulio ac yn cael eu hadnewyddu, nid yw gwirioneddau’r Beibl yn heneiddio o gwbl. Nid oes angen eu hadnewyddu na chwilio am rai newydd yn eu lle. Hen wirioneddau’r Beibl a’r Efengyl sydd eu hangen arnom o hyd, a’r Ysbryd yn eu goleuo o’r newydd er ein lles a’n diogelwch tragwyddol.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 19 Mehefin, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: