Gweinidog da

Ddechrau mis Awst, bum yn arwain oedfa angladd y Parchg Wayne Hughes, Blaenau Ffestiniog. Roedd hi’n oedfa arbennig iawn, a chapel Ebeneser, Gorseinon yn rhwydd lawn er ei bod yn dymor gwyliau a bod 150 o filltiroedd rhwng Stiniog, lle bu Wayne yn gweinidogaethu ers 29 o flynyddoedd, a Gorseinon, lle cawsai ei fagu. Roeddwn i a’r gweinidogion eraill a gymerai ran yn yr oedfa yn ffrindiau i Wayne ers blynyddoedd lawer. Ac er y galar a’r tristwch o’i golli ac yntau ond 50 mlwydd oed, roeddem yn ei theimlo’n fraint fawr mai Wayne ei hun oedd wedi trefnu ein bod i gymryd rhan yn yr angladd.

Welais i neb erioed oedd yn fwy hyddysg yn ein hemynau nag ef. A diolch am hynny, mae’r gyfrol Emynau Ffydd 2, a ysgrifenwyd ganddo, yn ein hatgoffa o’i wybodaeth a’i ddefnydd o emynau i rannu’r Ffydd. Am flynyddoedd, bu’n dod i’r cyfarfod gweinidogion a gai ei gynnal yma yng Nghilfynydd bob mis. Ond roeddwn yn ffrindiau ag o ymhell cyn hynny, gan i mi ddod i’w nabod yn fuan wedi iddo ddod i’r coleg ym Mangor ym mis Medi 1979, er fy mod i wedi gadael coleg erbyn hynny hefyd. Bu’n ffrind da a charedig ar hyd y blynyddoedd.

Yn wahanol iawn i lawer o’m ffrindiau sy’n weinidogion, roedd Wayne yn gwybod erioed mai gweinidog oedd o am fod. Mae’n debyg ei fod yn ‘actio pregethu’ ar risiau ei gartref pan oedd yn dair oed! Yn saith oed, roedd o’n llythrennol yn breuddwydio am weld arwydd o flaen capel yn nodi mai’r ‘Parchedig A Wayne Hughes’ oedd i bregethu yno’r Sul canlynol. Cafodd ei ordeinio’n weinidog yn y Blaenau yn 1982, ac yno’r arhosodd yn weinidog ffyddlon i Iesu Grist ar hyd ei yrfa. Cafodd bedair blynedd o waeledd, ond llwyddodd fwy nag unwaith i ail afael yn ei waith, a doedd dim yn rhoi mwy o bleser iddo, a dim yn fwy o ysgogiad iddo i wella a chryfhau, na’r gobaith o gael ailddechrau pregethu a chyflawni ei waith fel gweinidog i’w bobl. Roedd yn annwyl a hwyliog, ac roedd ganddo ffordd unigryw o ddweud ei farn am bob math o bethau. Roedd yn ei elfen yng nghwmni pobl o bob oed. Roedd yn arwain gwyliau Cristnogol i bensiynwyr pan oedd o’i hun oddeutu 35 mlwydd oed! Ac er bod Hazel ei wraig yn tynnu ei goes gan ddweud ‘na fu Wayne erioed yn ifanc’, roedd hefyd wrth ei fodd yng nghwmni plant ac yn mwynhau cyflwyno Iesu Grist iddynt.

Daeth y misoedd olaf â chystudd blin iddo. Ond roedd ei ffydd yn ddisigl, a chafodd teulu a ffrindiau a meddygon a nyrsus y fraint o’i weld a’i glywed yn tystio’n rymus i’w sicrwydd ei fod ‘yn mynd at fy Arglwydd’. Diolch i Dduw am gydweithiwr mor dda, am ffrind mor driw, ac am dystiolaeth mor loyw.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 28 Awst, 2011

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: