Gwaith Duw

Gweddiwn na wireddir ofnau gwaethaf rhai pobl (yn cynnwys gwleidyddion a swyddogion y gwahanol wasanaethau diogelwch) y bydd rhyw fath o ymosodiad terfysgol heddiw union ddeng mlynedd  wedi cyflafan 9/11.

Ar un wedd, er na fyddai neb yn eu hunllef gwaethaf wedi dychmygu’r hyn a ddigwyddodd y diwrnod hwnnw, roedd yn frawychus o hawdd chwalu’r dau dwr uchel, cadarn Canolfan Fasnach y Byd yn Efrog Newydd.    Mae’n anodd gwybod a oedd y bobl a gynlluniodd i’r awyrenau daro’r tyrrau yn disgwyl i’r ddau dwr cyfan syrthio’n chwilfriw.  Ond wedi’r chwalfa, tasg gwbl amhosibl wrth reswm oedd ail godi’r tyrrau.  A deng mlynedd yn ddiweddarach mae’r gwaith o ail ddatblygu’r safle yn mynd ymlaen.  Mae twr newydd 1WTC (Canolfan Fasnach y Byd 1) yn codi’n uwch ac yn uwch bob wythnos.  A phan fydd wedi ei orffen, hwn fydd yr adeilad talaf yng Ngogledd America.

Y peth hawdda’n y byd yw chwalu a dinistrio, ond llawer anos yw ail adeiladu.  Ers Medi 2001, gwelwyd hynny hefyd yn dilyn y Rhyfel yn Irac, ac fe’i gwelir eto mae’n debyg yn Libya dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf. 

Mae’r un peth yn wir mewn cymaint o gyfeiriadau eraill wrth gwrs.  Haws chwalu nag adeiladu.  Mae’n wir er enghraifft am ein hymddygiad a’n perthynas â phobl eraill.  Dim ond eiliad mae’n ei gymryd i chwalu tystiolaeth neu i ddifetha perthynas iach â phobl eraill.  Anos o lawer yw ailadeiladu’r berthynas ac ail ennill ymddiriedaeth a pharch pobl eraill. 

Ac am ei bod mor anodd adeiladu y gallwn ddiolch i Dduw o’r newydd am yr Efengyl, sy’n cyhoeddi’r hyn y mae Duw wedi ei wneud drosom.  Ac nid yn unig yr hyn y mae wedi ei wneud, ond yr hyn y mae yn ei wneud o hyd.  Oherwydd mae’r Efengyl yn cyhoeddi gras Duw sy’n achub a chodi ac adeiladu.  Dywed yr Efengyl ein bod trwy Iesu Grist wedi ein hachub rhag bod heb Dduw.  Ond mae’r Duw sy’n achub hefyd yn ein codi a’n hadeiladu yn bobl gywir iddo’i hun.  Mae’n ein codi i fywyd newydd yn Iesu Grist gan ein gwneud yn bobl wahanol a gwell.   Ond nid rhywbeth sy’n digwydd dros nos yw’r adeiladu hwnnw, ond proses oes mewn gwirionedd.  Ar brydiau, gall ymddangos fel pe byddai’r gwaith yn araf iawn ac yn aneffeithiol.  Ond mae Duw’n gwneud ei waith, ac o dipyn i beth yn sancteiddio’r bobl sydd wedi credu yn ei Fab.  Mae’n ein galw ni i fod i’w garu ac ufuddhau iddo, a thrwy hynny mewn rhyw ffordd i gydweithio ag ef.  Ond ein cysur yw mai Duw ei hun sy’n gwneud y gwaith o’n mewn a’n codi’n bobl iddo’i hun.

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Medi, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: