Fox & Letwin o’u Co.

Doedd hi ddim yn wythnos dda i’r Blaid Geidwadol.  Liam Fox gafodd y sylw i ddechrau am iddo ganiatau i’w gyfaill, nad oes a wnelo ddim oll â Llywodraeth San Steffan, fod yn bresennol mewn cyfarfodydd a thrafodaethau swyddogol yn ymwneud â swydd Dr Fox fel yr Ysgrifennydd Gwladol dros Amddiffyn.  Erbyn nos Wener roedd Liam Fox wedi penderfynu ymddiswyddo.

Ond cyn iddo wneud hynny, roedd un arall o Geidwadwyr San Steffan wedi gwneud sôn amdano’i hun.  Oliver Letwin yw’r gwr sy’n gyfrifol am ddatblygu polisiau’r Llywodraeth.  Cafodd yntau gryn sylw ddiwedd yr wythnos am iddo gael ei ddal yn taflu llythyrau a phapurau swyddogol a chyfrinachol i fin sbwriel mewn parc cyhoeddus yng nghanol Llundain. 

Gwnaeth y ddau wleidydd profiadol  gamgymeriadau dwl.  Sut ar wyneb daear y credai’r naill na fyddai neb yn sylwi bod ei gyfaill pennaf yn rhan o drafodaethau nad oedd a wnelo fo â hwy.  A sut allai’r llall gredu na fyddai neb yn sylwi ar wleidydd amlwg yn taflu dogfennau pwysig yn ymwneud â busnes Llywodraeth i’r bin? 

Mae ymddygiad y ddau’n awgrymu eu bod rywsut yn credu eu bod yn ddeddf iddynt eu hunain.  Mae Liam Fox wedi traethu’n huawdol ers tro am yr angen i Aelodau Seneddol weithredu’n unol â chod ymddygiad y Senedd.  Ac eto, roedd o’i hun yn ei anwybyddu trwy beidio datgelu bod ei gyfaill yn rhan o’r trafodaethau.  Ac er y pwyslais mawr heddiw ar ddiogelu gwybodaeth o bob math, dyma Oliver Letwin yn anwybyddu pob cyngor a rheol wrth daflu dogfennau swyddogol i’r bin yn hytrach na’u cario’n ôl i’r swyddfa i’w cadw neu i’w taflu’n ddiogel. 

Ond os ydym yn onest, gallwn adnabod ein hunain yn y ddau ohonynt, am fod tuedd mewn llawer ohonom i geisio bod yn ddeddf i ni ein hunain.  Rydym eisiau gwneud y rheolau, ac eisiau gweithredu’n ôl ein safonau ni ein hunain.  Ein buddiannau ni sy’n cyfrif yn aml, ac mae mor anodd gweithredu fel y gwnai ein Gwaredwr wrth roi buddiannau pobl eraill o flaen ei fuddiannau ei hun. 

Unwaith eto, gwelwyd gwleidyddion yn gwadu cyfrifoldeb ac yn gwrthod cydnabod iddynt wneud dim o’i le.  Ond yn hynny hefyd y mae eu hymddygiad mor nodweddiadol ohonom fel pobl.  Mae’r duedd i wadu cyfrifoldeb am bechodau a’r ymdrech i’n cyfiawnhau ein hunain mor agos at bawb ohonom. 

Ac oherwydd hynny, diolch am y gras i gydnabod bai ac i ddymuno ymddwyn bob dydd fel ein Harglwydd a’n Gwaredwr, Iesu Grist.     

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 16 Hydref, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: