Plant mewn angen

Diwrnod Plant Mewn Angen oedd hi echdoe, ac unwaith eto, llwyddodd trefnwyr yr ymgyrch flynyddol hon i godi arian sylweddol er mwyn cefnogi llu o brosiectau ac elusennau sy’n gweithio’n galed er mwyn gwella byd miloedd ar filoedd o blant ym mhob rhan o wledydd Prydain.  Unwaith eto, profwyd mor hael y gall pobl fod yn eu cefnogaeth i’r achos arbennig hwn.  Dros ddeng mlynedd ar hugain a mwy, llwyddodd Apêl Plant Mewn Angen i ddal dychymyg pobl fel eu bod yn cyfrannu miliynau o bunnoedd bob blwyddyn at amrywiaeth eang o wasanaethau.  Yn sicr, mae’n un o nosweithiau pwysicaf y diwydiant teledu oherwydd yr holl arian a gaiff ei godi er budd plant mewn pob math o wahanol anghenion.

Heb amheuaeth, rhan o gyfrinach llwyddiant yr Apêl hon yw ei henw.  Mae’r elusennau sy’n derbyn yr arian yn amrywio’n fawr oddi wrth ei gilydd, ac yn darparu gwasanaethau ac adnoddau gwahanol iawn i’w gilydd yn aml.  Ond rywsut, mae’r teitl, ‘Plant Mewn Angen’, yn cydio’r cyfan wrth ei gilydd mewn ffordd effeithiol a chofiadwy.  Mae’r anghenion yn wahanol, a rhai yn amlwg yn fwy dwys a difrifol na’i gilydd.  Ond mae’r teitl trawiadol yn cymell pobl i gyfrannu’n hael er mwyn lleddfu’r anghenion hyn.  Gallwn ddiolch i Dduw am yr haelioni hwn a fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i filoedd o blant yng Nghymru a gweddill gwledydd Prydain.

Fel y dangoswyd nos Wener, gall anghenion y plant fod yn gorfforol, neu’n emosiynol neu’n gymdeithasol neu’n economaidd.  Bydd yr arian a gyfrannwyd eleni eto’n galluogi nifer fawr o fudiadau i geisio diwallu rhai o’r anghenion hynny.  Ac yn yr eglwysi, rydym ninnau’n ymwybodol o’r ffaith fod ar ein plant hefyd anghenion ysbrydol.  A dyna pam y mae eglwysi ac enwadau yn buddsoddi arian ac amser mewn mudiadau a chynlluniau sy’n hybu cenhadaeth Gristnogol i blant ac ieuenctid ein gwlad, fel y gwnawn ni yn yr ardal hon gyda Chynllun Efe.  Gwnaed apêl yn Llanberis bythefnos yn ôl am arian at waith Efe dros y flwyddyn nesaf.  Diolch yn fawr iawn am bob cyfraniad a gafwyd eisoes at y gwaith, a gwahoddwn eraill i gyfrannu.  Gobeithio y bydd modd trefnu casgliad tebyg yn Neiniolen trwy ddosbarthu amlenni casglu yno hefyd cyn bo hir. 

Gyda chefnogaeth ariannol aelodau eglwysig y fro hon, gall Cynllun Efe gynnal ac ehangu ei genhadaeth bwysig.  Onid yr argyhoeddiad hwn bod gan blant anghenion ysbrydol a barodd i’r eglwysi gynnal ysgolion Sul a chyfarfodydd eraill ar hyd y blynyddoedd i’w dysgu am yr Efengyl ac am yr Iesu? 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 20 Tachwedd, 2011

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: