Adyn unig

Peidiwch â gofyn i mi egluro’r materion dyrys a barodd i David Cameron fod fel adyn unig ym Mrwsel y noson o’r blaen.  Mynnodd na fyddai’n arwyddo’r cytundeb ar drethi a chyllideb a fwriadwyd i wynebu’r argyfwng dyledion o fewn gwledydd y ’parth ewro’ os na chai sicrwydd o amodau arbennig i’r ‘Ddinas’ (neu’r diwydiant ariannol yn Llundain).  Chafodd o mo hynny, a gwrthododd arwyddo’r cytundeb ar ran Llywodraeth gwledydd Prydain, er bod 26 aelod arall yr Undeb Ewropeaidd wedi ei arwyddo.

Y drwg efo’r hyn a wnaeth Mr Cameron yw ei bod yn anodd dweud beth a ddigwydd o ganlyniad i hynny, a pha effaith a gaiff ei benderfyniad ar wleidyddiaeth a lles economaidd Ewrop, a gwledydd Prydain yn arbennig, y blynyddoedd nesaf hyn. 

Gall dilyn y llwybr unig fod yn beth clodwiw i’w wneud ar adegau.  Ond ar adegau eraill gall fod yn beth annoeth ac anghywir.  Mae Mr Cameron yn amlwg yn mynnu mai ef sy’n iawn, a’i fod wedi gwneud y peth gorau er lles gwledydd Prydain.  Ond mae eraill o’r farn iddo wneud camgymeriad mawr ac y bydd y gwledydd hyn yn dioddef oherwydd hynny. 

Nid yw sefyll yn erbyn y llanw ynddo’i hun na da na drwg.  Gallwn anghytuno â phawb arall, ac weithiau byddwn yn gywir i wneud hynny, ond dros arall yn anghywir.  Er enghraifft, os yw pawb arall yn mynnu bod dau a dau yn bump, rydym yn iawn i fynnu mai pedwar yw’r ateb.  Ond os dywed pawb arall bod pump a phump yn ddeg, waeth i ni heb a bod yn wahanol a dweud mai deuddeg sydd gywir.

Galwad i sefyll yn gadarn dros Iesu Grist yw galwad Duw arnom.  Os bydd pawb arall yn ei wrthod a’i wadu, byddwn ni’n ei arddel fel Arglwydd a Gwaredwr.  Ein gobaith, wrth gwrs, yw cael ei arddel gydag eraill, fel rhan o gwmni o Gristnogion.  Ond hyd yn oed pe na fyddai neb arall yn sefyll gyda ni, rydym wedi ein galw i gyffesu Iesu Grist yn Arglwydd.  A’r cysur sydd gennym o gredu’r Beibl yw mai ni fyddai’n iawn.  Pe byddai’r byd i gyd yn dadlau mai celwydd yw’r Efengyl, byddai’r Cristion yn mynnu – ac yn gwybod yn nyfnder ei galon – mai ef sy’n iawn, ac mai gallu Duw yw’r Efengyl hon er iachawdwriaeth i bawb sy’n credu.

Nid yw’r Efengyl yn dibynnu arnom ni.  Nid faint o bobl sy’n ei chredu sy’n penderfynu os yw’n wir ai peidio.  Y mae yn wir am mai neges y Duw Byw ydyw i ni.  Gweddïwn felly am y gras i allu sefyll – pe byddai raid – fel adyn unig dros y ffaith sylfaenol hon.  Beth bynnag a wna neu a ddywed eraill, daliwn wrth ein cyffes. 

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Rhagfyr, 2011

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: