Nadolig Llawen

Rhagfyr 23, 2011

Ni chaiff Gronyn ei gyhoeddi ddydd Sul nesaf, dydd Nadolig.

Felly, dyma ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi.

Croeso cynnes i oedfa Dydd Nadolig yr Ofalaeth – Oedfa Gymun yn Capel Coch am 10.00 o’r gloch, ddydd Sul, Rhagfyr 25.