Dydd Calan

“Gwawriodd blwyddyn newydd eto,

   o’th drugaredd, Arglwydd cu;

llaw dy gariad heb ddiffygio

  hyd yn hyn a’n dygodd ni”

Ar fore Calan arall, boed i ninnau ategu geiriau’r emynydd (Griffith Penar Griffiths) trwy gydnabod mai yn llaw’r Arglwydd Dduw y mae pob dim.  Duw sy’n ben dros bopeth, ac ef sy’n trefnu a rheoli dyddiau a blynyddoedd ein byd.  O’i ddaioni a’i drugaredd y daw pob blwyddyn yn ei thro.  Yn ei gariad hefyd y mae Duw yn ein cynnal ac yn ein dwyn ninnau’n ddiogel o’r naill flwyddyn i’r llall.

A’r bore Calan hwn, addunedwn o’r newydd i gydnabod gofal Duw.  Gallwn wneud pob math o addewidion ar ddechrau blwyddyn. Os gwnaethoch addunedau da’r llynedd a llwyddo i’w cadw, llongyfarchiadau mawr i chi.  Ond fel arall y bu hi i’r mwyafrif ohonom, mae’n debyg: gwneud addunedau, a methu eu cadw.  Onid dyna ein profiad yn amlach na heb,   flwyddyn ar ôl blwyddyn?  Addo pob math o bethau; addo’r byd i ni ein hunain ac i bobl eraill o ran newid pob math o arferion.  Ac weithiau, addo pethau mawr i Dduw hefyd, a sylweddoli o fewn ychydig ddyddiau nad ydym fawr gwell am gadw’r addewidion a wnawn i’r Brenin Mawr nag a wnawn i deulu a chyfeillion ac i ni ein hunain.

Ond er gwaetha hyn oll, ddylai’r ffaith ein bod yn methu mor aml ddim ein hatal rhag gwneud addunedau eto eleni.  Oherwydd mae Duw eisiau i ni addunedu bob dydd i fod yn ffyddlon iddo.  A dim ond i ni wneud yr addunedau hynny yn onest, mae’r Duw trugarog yn barod i faddau o’r newydd bob dydd ein methiannau oll.  Dyna ryfeddod maddeuant y Brenin Mawr, wrth gwrs: mae’n maddau ein holl grwydradau a’r ffaith ein bod yn syrthio ganwaith i’r un bai.  Addunedwn felly ar ddechrau blwyddyn newydd i geisio byw eleni yn ufudd i orchmynion ein Duw ac yn fwy tebyg i’r esiampl a roddwyd i ni yn ei Fab, Iesu Grist. 

A gwnawn hynny gan sylweddoli bod nerth ein Duw ar ein cyfer heddiw eto.  Ac felly, yn hytrach nag addo i ni ein hunain ac i Dduw y byddwn ni’n cyflawni campau mawr yn ei wasanaeth eleni, gallwn wneud adduned syml i bwyso fwy a fwy ar Dduw.  Pwyso arno am faddeuant a gras a chysur a gobaith bob dydd o’r flwyddyn newydd hon. 

Ystrydeb yw dweud na wyddom ni beth a ddigwydd o hyn i ddiwedd y flwyddyn.  Ond dymunwn i’n gilydd heddiw fendith y Goruchaf Dduw.  Gweddïwn dros ein gilydd a chyflwynwn ein gilydd a’n hanwyliaid i ofal cariadus Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 01 Ionawr, 2012

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: