Cyhoeddi

Nid y genhedlaeth iau yn unig sy’n gwirioni ar Facebook. Mae pobl o bob oed yn defnyddio’r cyfrwng hwn i gysylltu â’i gilydd i rannu gwybodaeth ac i drafod pob math o bynciau. Gall fod yn hynod o ddefnyddiol, ond gall hefyd fod yn beryglus.

Mae’n anodd egluro Facebook i’r rhai ohonoch chi sy’n anghyfarwydd â’r cyfrwng. Ond ceisiwch feddwl am osod poster ar ochr stryd neu yn ffenest siop. Mae’r poster yno i bawb sy’n pasio heibio ei weld. Wrth i bobl ddefnyddio Facebook mae fel petaen nhw’n gosod poster dan drwyn degau (a hyd yn gannoedd o bobl) ar unwaith. Ac ar y poster maen nhw’n rhoi eu neges, yn tynnu sylw at ryw ddigwyddiad neu yn dweud eu barn am hyn ac arall. Unwaith mae’r ‘poster’ wedi ei osod mae’n bosibl i gannoedd a miloedd o bobl ei weld. Dychmygwch pa mor werthfawr yw cyfrwng felly pan ydych chi eisiau rhoi gwybod i bobl am bethau fel cyngherddau a phob math o ddigwyddiadau eraill.

Ond weithiau, mae’r cyfrwng yn rhy hwylus ac yn beryglus. Mater rhwydd iawn yw adrodd stori neu osod llun arno er mwyn i lu o gyfeillion ei darllen neu ei weld. Ond yn eu brys gall pobl ar adegau ruthro i wneud hynny pan fyddai’n rheitiach iddyn nhw beidio. Gall pobl gam-glywed stori a’i hailadrodd yn anghywir heb fod yn siŵr o’r ffeithiau. Gall pobl gyhoeddi llun rhywun sy’n anfodlon i’w lun gael ei weld gan eraill.

Mae’r Efengyl yn newyddion da i’w rhannu ag eraill. A dylem wneud hynny trwy bob cyfrwng posibl, yn cynnwys Facebook os ydym yn hoff o hwnnw. A’r hyn sy’n dda yw nad oes raid i ni oedi o gwbl rhag ei chyhoeddi. Stori i’w rhannu yw stori’r Efengyl. Ac os ydym yn credu’r Efengyl ein braint ni yw ei chyhoeddi. Does dim rhaid aros am ganiatâd neb i rannu’r newydd da am Iesu. Does dim rhaid oedi a gadael i rywrai eraill gyhoeddi’r newydd da yn gyntaf. Mae gennym Waredwr, ac y mae Duw eisiau i ni ddweud hynny wrth bawb.

Mae’n newydd gwerth ei rannu; mae’n stori gwerth ei dweud; mae’n wahoddiad gwerth ei estyn. Ydi, mae Iesu Grist yn deilwng o gael pobl yn dweud amdano’n glir. A gwnawn hynny’n frwd a llawen, gan adael i bobl wybod ein bod wedi gwirioni cymaint ar y neges hon fel na allwn ni beidio â’i chyhoeddi. Dyma neges am obaith i bobl mewn byd sy’n aml iawn yn llawn o dristwch a dioddefaint a siomedigaethau mawr. Dyma neges am Gyfaill a Brawd sy’n medru bod yn gysur ac yn oleuni i bobl ym mhob oes ac i ni ym mhob peth. Un peth y gallwn ei ddysgu oddi wrth Facebook yw bod modd dweud ein stori yn frwd ac eglur fel bod eraill yn clywed.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 08 Ionawr, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: