Arwyddion gwanwyn

Un gwael ydw i am sylwi ar y tywydd, heb sôn am gofio’r tywydd o’r naill flwyddyn i’r llall.  Ond mae hyd yn oed greadur fel fi yn deall ei bod yn wahanol iawn eleni i’r hyn oedd hi flwyddyn yn ôl.  Fe gawson ni aeaf hir a chaled y llynedd.  Ond mor wahanol yw hi eleni, gydag arwyddion sicr ers dyddiau fod y gwanwyn eisoes yn y tir, a hithau ond canol Ionawr o hyd.  Mae eto ddigon o amser eto i’r gaeaf ddangos ei ddannedd, ond wnawn ni ddim cwyno gormod am y tywydd a gawson yn ddiweddar.

Fe ysgrifennais i’r paragraff cyntaf hwn echdoe, ac rwy’n dechrau meddwl mai camgymeriad oedd gwneud hynny!  Erbyn bore Sadwrn roedd y ddaear yn wyn dan farrug, yr oerni’n gafael, y gwanwyn fel petai wedi cilio nôl i’w gragen, ac ambell un yn mynnu bod yr eira ar ddod. 

Gweddïwn am wanwyn ysbrydol i gymryd lle’r gaeaf hir a flinodd eglwys Iesu Grist yn ein gwlad gyhyd.  Gweddïwn am fendith Duw ar weithgareddau eglwysi lleol ein hardal ni.  Mae cymaint o’r gweithgaredd hwnnw fel petai’n weithgaredd ganol gaeaf, yn ddigon llwm yr olwg, a ninnau’n dyheu am weld tyfiant a ffyniant newydd. 

Ond nid yw’r cyfan yn dywyll chwaith, ac fe wyddom ninnau am ambell lygedyn o oleuni, ac ambell arwydd o lwyddiant yng ngwaith yr eglwys.  Bydd rhyw ddigwyddiad yn ein llonni, rhyw oedfa’n ein calonogi, ac ymateb pobl weithiau’n gwneud i ni obeithio bod Duw ar waith o’r newydd yn eu bywyd.  A diolchwn i Dduw am bethau o’r fath sy’n codi’r galon ac yn awgrymu nad ofer ein hymdrechion i addoli a gwasanaethu ein Duw.

Ond gwyddom yn rhy dda hefyd mai pethau bychain yw’r rhain yn aml iawn ac nad oes fawr yn newid, er mor ddiolchgar ydym am y fath fendithion.  Gweddïwn felly am wanwyn gwirioneddol.  Gweddïwn am lwyddiannau bychain a fydd yn ernes o lwyddiannau mawr.  Diolchwn am bob calondid yng ngwaith yr Arglwydd, ond boed i’r calondid bychan droi’n orfoledd mawr wrth i ni weld pobl nid yn unig yn dangos diddordeb ym mhethau’r Ffydd ond yn dod, dan ddylanwad Ysbryd Duw, i gofleidio’r Ffydd ac i anwylo’r Gwaredwr.  Yn ei drugaredd, boed i Dduw droi ein hoedfaon yn gymundeb melys â’n gilydd ac ag ef ei hun.  Boed i Dduw droi pob siom yn orfoledd a phob anobaith yn llwyddiant bendigedig yn ei wasanaeth.  A chyda’r Salmydd, gweddïwn y bydd yr Arglwydd yn trugarhau wrthym ac yn ein bendithio’n helaeth.  “Rho i ni lawenydd gynifer o flynyddoedd ag y blinaist ni, gynifer o flynyddoedd ag y gwelsom ddrygfyd” (Salm 90:15).

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 15 Ionawr, 2012

 

 

Advertisements

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: