Kodak

Am ran helaeth o’r Ugeinfed Ganrif roedd un enw’n gyfystyr â gwarant o safon uchel ym myd ffotograffiaeth.  ‘Kodak’ oedd yr enw hwnnw oedd yn sicrhau i chi’r camera a’r ffilm a’r papur lluniau gorau.  Roedd cwmnïau datblygu lluniau’n pwysleisio mai ar bapur Kodak yr oedden nhw’n argraffu eich lluniau arno.

Ond daeth tro ar fyd, ac mae Kodak mewn trafferthion mawr, gyda’r cwmni Americanaidd yn mynd i ddwylo’r gweinyddwyr yr wythnos ddiwethaf.  Mae Kodak yn dal i fasnachu fel arfer yng ngwledydd Prydain, a’r gobaith yw y gall barhau i wneud hynny.  Ond mae’r prif gwmni’n gobeithio y bydd gwerthu cannoedd o batentau a syniadau’n help iddo ddod trwy’r storm.

Ond beth ddigwyddodd, a sut aeth cwmni mor enwog a llwyddiannus i’r fath drafferthion?  Yn ôl pob sôn mi fethodd y cwmni â symud ymlaen i’r oes ddigidol, gan ddal i ganolbwyntio ar werthu ffilm a chamerâu ffilm yn hytrach na buddsoddi mewn camerâu a ffotograffiaeth ddigidol.  A’r tristwch mawr, o safbwynt Kodak bellach, yw mai’r cwmni hwn ei hun a ddyfeisiodd y camerâu digidol cyntaf.  Ond wrth ddewis peidio datblygu’r camerâu hynny, ildiodd y cwmni’r maes a gadael i gwmnïau eraill gael y gorau arno.    

Tybed oes gan yr hyn a ddigwyddodd i Kodak rywbeth i’w ddysgu i’r Eglwys Gristnogol heddiw?  Ffilm a lluniau oedd priod faes Kodak o’r cychwyn, ac mae wedi cadw at hynny, yn union fel y mae’r Eglwys gobeithio wedi glynu wrth yr Efengyl o’r cychwyn cyntaf.  Ond camgymeriad Kodak oedd methu gwneud y gorau o’r doniau o fewn y cwmni a’r dulliau newydd o gynhyrchu lluniau tua diwedd yr Ugeinfed Ganrif. 

A dyna o bosibl y rhybudd i’r Eglwys.  Yr Efengyl – a dim arall – yw busnes yr Eglwys. Cyhoeddi hon; gwarchod hon; cymhwyso hon; a moli Duw amdani yw gwaith yr Eglwys.  Ac i’r dibenion hynny, fe roddodd Duw iddi ym mhob oes ddoniau arbennig i’w datblygu a’u defnyddio hyd eithaf ei gallu.  Y mae angen i’r Eglwys wneud yn fawr o bob dawn a chyfrwng a roddodd y Brenin Mawr iddi.  Nid yw hynny’n golygu newid pob dim, fel petai’r cyfan y bu’r Eglwys yn ei wneud dros y blynyddoedd bellach wedi colli ei werth a’i ddefnyddioldeb.  Does dim rhaid, er enghraifft, newid pob oedfa a chyfarfod.  Ond os yw Duw yn rhoi i ni gyfryngau a dulliau newydd ar gyfer cyflawni’r gwaith, gallwn eu defnyddio yn ddiolchgar yng ngwasanaeth yr Efengyl.  Ac eto, nid ar ddulliau y dibynna’r Efengyl ond ar allu a gras Duw.  A dyna’n sicrwydd y bydd yr Eglwys ac enw Crist yn aros ymhell wedi diflaniad pob cwmni daearol.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 29 Ionawr, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: