Fy nilyn fy hun?

Wps!  Doeddwn i ddim yn bwriadu gwneud hynny!  Wrthi’n gosod y cyhoeddiadau ac ati ar wefan Gronyn oeddwn i’r noson o’r blaen, ac mae’n debyg i mi bwyso’r botwm anghywir neu roi tic yn y blwch anghywir.  Ac o ganlyniad mi ddaeth neges e-bost i ddweud fy mod i bellach yn ‘dilyn’ Gronyn!

Dyma’r neges: “Mae gronyn newydd danysgrifio i dderbyn e-bost bob tro y byddwch chi’n gosod neges ar gronyn.wordpress.com.  Llongyfarchiadau.  Efallai y byddwch chi eisiau gwybod be maen nhw yn ei wneud.  Ella byddwch chi’n hoffi eu neges nhw cymaint ag y maen nhw’n hoffi eich neges chi!”

Dowch i mi geisio deall ac esbonio hyn.  Mi fyddaf fi’n gosod Gronyn ar wefan yr Ofalaeth bob wythnos.  A rŵan, dwi am gael neges e-bost oddi wrth y wefan i ddweud fod Gronyn wedi cael ei osod arni!  A dyma’r neges gyntaf hon yn f’annog i ddarllen Gronyn er mwyn gweld be sy’n cael ei ddeud ynddo, yn y gobaith y byddaf fi’n mwynhau ei ddarllen. 

 Erbyn hyn, felly, mi rydw i yn ‘fy nilyn fy hun’. Sôn am fynd rownd mewn cylchoedd!  Ond yng nghanol y ffwlbri a’r cymhlethdod hwn, mae gwers bwysig i’w chofio. Oherwydd onid oes beryg i ni weithiau ein ‘dilyn ein hunain’?  Mae rhai mor sicr ohonynt eu hunain, ac o’u barn am bob math o bethau, nes iddynt gredu eu bod o reidrwydd yn gywir bob amser, a bod eu barn hwy’n bwysicach na barn neb arall.  Mae pobl felly i’w cael ym mhob man.  Ond maen nhw’n arbennig o beryglus o fewn yr eglwysi.   

 Eu barn hwy sy’n cyfrif: nid barn eu brodyr a’u chwiorydd o fewn yr eglwys; nid barn Cristnogion yr oesoedd ar wahanol faterion ynghylch cred a moes; ac yn sicr nid barn yr Ysgrythur a’r Arglwydd Iesu Grist.  Eu dilyn eu hunain a wnânt, gan roi mwy o bwys ar eu syniadau a’u dealltwriaeth eu hunain nag ar yr hyn a ddywed Y Beibl. 

 Oes, mae angen i bobl feddwl drostynt eu hunain.  Oes, mae angen i bobl ystyried popeth a glywant am Dduw.  Ac oes, mae angen i bobl bwyso a mesur pob dim.  Ond mae’n rhaid hefyd ofalu rhag unrhyw syniad chwyddedig am ein pwysigrwydd a’n gallu ein hunain.  Mater o ddarostwng pob meddwl i feddwl Crist yw hi.  Ei ddilyn ef a wnawn ni, ac nid ein dilyn ein hunain.  Ef yw’r Athro a’r  Arweinydd.  Gwrando arno, a’i gredu a’i ddilyn sy’n briodol i ni.  Gwae ni rhag meddwl ein bod ni’n iawn ym mhob peth, a rhag meddwl nad oes raid i ni ddarostwng ein holl syniadau a’n credoau i’r Arglwydd Iesu Grist. 

 Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 19 Chwefror, 2012

 

 

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: