Llythyrau gwerthfawr

Mae’n siwr fod gan y rhan fwyaf ohonoch chi lythyrau a gadwyd yn ofalus ers blynyddoedd.  Mae’r rhan fwyaf o’r llythyrau hynny’n werthfawr oherwydd eu hawduron.  Y ffaith mai cyfaill neu berthynas a’u hysgrifennodd sy’n rhoi gwerth iddynt yn hytrach nag unrhyw beth arbennig sydd ynddynt.  Yn amlach na heb, llythyrau personol ydynt a’u cynnwys heb fod o werth na diddordeb mawr i neb arall. 

Ond nid felly bob llythyr.  Clywais yn ddiweddar am lythyr a dderbyniodd un hogyn ifanc oddi wrth Joanne Rowling, sy’n fwy adnabyddus fel J. K. Rowling, awdur llyfrau Harry Potter.   Daeth y saith llyfr sydd yng nghyfres Harry Potter yn eithriadol o boblogaidd, gan wneud J. K. Rowling yn un o awduron enwocaf a mwyaf llwyddiannus y blynyddoedd diwethaf hyn.  Ond yn fuan iawn wedi cyhoeddi’r llyfr cyntaf a chyn i’r rhan fwyaf o bobl glywed amdano, roedd yr hogyn ifanc hwn wedi anfon llythyr at J. K. Rowling i ddweud cymaint yr oedd wedi mwynhau ei ddarllen.  Cafodd lythyr yn ôl oddi wrth yr awdures, ac ynddo roedd Ms Rowling yn egluro ei bod yn fwriad ganddi gyhoeddi chwe nofel arall am Harry Potter.  A rhoddodd grynodeb byr o’r hyn a fyddai ym mhob un o’r llyfrau hynny.  Byddai llythyr o’r fath yn llawysgrifen J. K. Rowling ei hun yn werth ffortiwn erbyn hyn, mae’n debyg.  Ond gwaetha’r modd, mae’r hogyn ifanc a’i deulu wedi ei gadw’n rhy saff yn rhywle, neu wedi ei golli.

Nid oes gwerth ariannol i’r llythyrau a dderbyniodd eglwysi ac unigolion yng nghyfnod yr Eglwys Fore.  Ond maen nhw’n eithriadol o werthfawr, a diolch am hynny, maen nhw wedi eu cadw’n saff i ni o fewn y Testament Newydd.  Mae eu hawduron yn rhoi gwerth iddynt, ac mae’n rhyfeddod ein bod yn cael darllen llythyrau a ysgrifenwyd gan yr Apostol Paul a rhai o ddisgyblion yr Arglwydd Iesu Grist.  Ond mwy rhyfeddol na hynny hyd yn oed yw’r ffaith fod y llythyrau hyn yn rhan o Air Duw, ac y gallwn felly ddweud mai Duw ei hun yw eu hawdur mewn ffordd arall. 

Ac yna, mae gwerth iddynt oherwydd eu cynnwys.  Mwy gwerthfawr na phlot yr un nofel yw’r esboniad a gawn yn y llythyrau hyn am gynllun mawr yr iachawdwriaeth trwy Iesu Grist, a’r cyfarwyddiadau ar gyfer byw’r bywyd Cristnogol trwy ffydd yn y Gwaredwr.  Darllenwch y llythyrau a rhyfeddwch at yr hyn a ddywed Paul a’r awduron eraill am gariad Duw ac am fywyd a gwaith yr Arglwydd Iesu.  A diolchwn yr un pryd na chollodd pobl fel Timotheus ac aelodau’r eglwysi yn Rhufain a Chorinth a mannau eraill y llythyrau, a bod Duw wedi eu diogelu i ni yng Ngair Duw.  Ia, darllenwch a mwynhewch y llythyrau o’r newydd.    

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 11 Mawrth, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: