‘Ydi Duw wedi’n gadael?’

Cafodd Plaid Cymru arweinydd newydd; enillodd ein tim rygbi’r Gamp Lawn; roedd David Cameron a Barak Obama’n bennaf ffrindiau; cyhoeddwyd na chaiff yr Encyclopaedia Britannica ei gyhoeddi eto fel llyfr, ond yn unig yj ddigidol; a chyhoeddwyd y bydd Rowan Williams yn rhoi heibio’i waith fel Archesgob Caergaint ddiwedd y flwyddyn. 

Bu’n wythnos lawn arall, ond digwyddodd un o’r pethau mwyaf trist yn Y Swistir pan laddwyd 28 o bobl, yn cynnwys 22 o blant ysgol o Wlad Belg, mewn damwain bws ddifrifol nos Fawrth.  Does wybod eto beth achosodd i’r bws wyro oddi ar y lôn mewn twnel a mynd ar ei phen i wal.  Ond trodd gwyliau sgio plant ysgol yn drychineb enfawr. 

Mae’r sioc a’r galar yn amlwg yn fawr yn y Swistir ac yng Ngwlad Belg.  Roedd y ddamwain yn gwbl annisgwyl, â’r plant a’u hathrawon newydd gychwyn adref.  Gwelsom bobl yn gadael blodau yng nghyffiniau’r twnel a thu allan i ysgolion y plant.  Cafwyd diwrnod o alar yng Ngwlad Belg ddydd Gwener.  A chynhaliwyd gwasanaethau mewn eglwysi yn y cymunedau a ddioddefodd.  Ac yng nghanol y boen a’r golled, roedd geiriau offeiriad a oedd yn arwain un o’r gwasanaethau mor ddirdynol wrth iddo ofyn i’w gynulleidfa, ‘Ydi Duw wedi’n gadael?’  Mae’n hawdd deall ei ddryswch a’i boen yn wyneb y fath drasiedi.  Mae cannoedd o bobl wedi gofyn rhywbeth tebyg yng nghanol profedigaethau eraill ar hyd y blynyddoedd.  Yn sicr, does gan neb atebion slic na geiriau  rhwydd yn y fath amgylchiadau, a chydnabod ein dryswch a’n poen a’n hanallu i ddeall nac egluro pethau sy’n digwydd o’n cwmpas yw’r unig beth a allwn ei wneud.  Ac ar brydiau, mae’n bosibl y byddwn yn teimlo dicter a hyd yn oed yn amau daioni a chariad Duw.

Ond er gwaetha’r cyfan, y mae gan bobl Dduw obaith.  Ac y mae ganddynt sicrwydd o ofal a chymorth Duw yn wyneb y boen fwyaf a’r amgylchiadau gwaethaf oll.  Oherwydd trwy ras, mae pobl Dduw’n credu bod Duw gyda hwy yn y cyfan sy’n digwydd.  Ac un o’r pethau sy’n eu sicrhau o hynny yw’r hyn y byddwn ni o fewn y mis yn ei gofio ar Wyl y Pasg.  Ar groes Calfaria, wrth iddo ddioddef trosom, fe waeddodd Iesu, ‘Fy Nuw, fy Nuw, pam yr wyt wedi fy ngadael?’  Ac roedd Duw wedi ei adael, am fod Iesu wedi cymryd arno ein pechodau ni.  Un peth y mae’r gri honno ar Galfaria yn ei ddangos i ni yw bod Duw wedi ein caru ni ddigon i roi ei Fab drosom, fel nad oes raid i ni byth fod heb ei bresenoldeb a’i gysur.  Gweddiwn y bydd y rhai sy’n galaru ac yn dioddef yng Ngwlad Belg yn canfod nerth a gobaith yn yr Arglwydd Iesu.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 18 Mawrth, 2012

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s

%d bloggers like this: