Mor glir

Doedd o mo’r diwrnod cynhesaf dan haul, ond o leiaf roedd ddoe yn sych.  Ac erbyn gyda’r nos, roedd yr awyr yn glir dros ben.  Nid ei bod yn ddigwmwl nac yn olau llachar, ond yr oedd yn rhyfeddol o glir, ac amlinell yr Wyddfa a’i chriw a’u harlliwiau o ddu a llwyd yn eithriadol o hardd.  Yr un yw cadernid a harddwch y mynyddoedd o hyd, wrth gwrs, ond ein bod ni’n eu gweld ar amseroedd arbennig ac o gyfeiriad arbennig ac mewn goleuni arbennig; a hynny mae’n debyg yn dyfnhau ein gwerthfawrogiad ohonynt. 

Ac fe all peth tebyg ddigwydd gyda’n golwg ar yr Efengyl.  Yr un yw honno o oes i oes.  Dyna pam y gwelwyd pobl ym mhob cenhedlaeth yn closio ati ac yn ei chredu.  A’r un yw’r Efengyl, felly, o ddydd i ddydd.  Ac eto, mae’n rhaid cyfaddef nad ydym ni bob amser yn ymwybodol o’i grym a’i mawredd.  Mae fel petai’r Efengyl dan gwmwl ar brydiau, a’i phrydferthwch wedi ei guddio oddi wrthym.  Dro arall, ar ein golwg ni y mae’r bai, pan na fyddwn ni’n gwneud unrhyw ymdrech i edrych ar yr Efengyl nac i feddwl amdani. 

Ond diolch i Dduw am yr adegau hynny pan ddaw’r Efengyl yn gwbl glir i ni, a ninnau’n ei gweld yn ei holl ogoniant.  Dyna’r adegau y clywn ni am Dduw yn anfon Iesu Grist i’r byd i fyw a marw drosom, a ninnau’n gweld peth mor rhyfeddol yw cariad Duw wrth iddo roi ei Fab ei hun i ddioddef yn y fath fodd.  Fe glywn ni am groes ein Harglwydd Iesu Grist, ac yn hytrach na meddwl amdani’n oeraidd fel symbol o’r Ffydd, mae ein golwg wedi ei hoelio ar barodrwydd Iesu i ddioddef yr erchyllterau hyn i gyd drosom ni.  Fe glywn ni’r alwad i gredu yn Iesu, ond yn hytrach na’i deall yn unig fel galwad i gredu ffeithiau arbennig, fe deimlwn ni’r rheidrwydd i’n taflu ein hunain wrth draed Iesu gan ein hymddiried ein hunain yn llwyr i’w ofal.

Mae golwg ar brydferthwch y mynyddoedd o’n cwmpas yn gwneud i ni, sy’n credu mewn Creawdwr, foli Duw am ei waith.  A’r un modd, mae golwg eglur ar Efengyl Gras yn gwneud i ni foliannu Duw.  Fedrwn ni ddim bod yn oeraidd a thawel; fedrwn ni ddim bod yn galed a dideimlad.  Mae golwg ar gariad rhyfeddol Duw yn toddi’r galon galed neu’n cynhesu’r galon oer.  Trowch i edrych o’r newydd heddiw ar yr Efengyl hon.  Gwelwch Fab Duw, y dyn perffaith na ddylai fod yng nghanol byd hyll a chreulon, yn cymryd y boen a’r dioddefaint arno’i hun er mwyn eraill.  Gweddïwch am gael gweld, trwy lygaid ffydd, gariad syfrdanol Iesu Grist tuag atom.  Nid er ei fwyn ei hun, ond er ein mwyn ni, y dioddefodd.  Fe ddaeth i fyw ac i farw drosom ni.  Gweld hyn yw’r gweld mwyaf oll.

Cliciwch ar ‘Gronyn’ ar ben y dudalen – rhifyn 06 Mai, 2012

 

Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

Connecting to %s